Zastupitelstvo MČ Praha 8 schválilo prověření firem spojených s aktéry kauzy Dozimetr

29. 06. 2022
Zastupitelstvo MČ Praha 8 schválilo prověření firem spojených s aktéry kauzy Dozimetr

Zastupitelstvo MČ Praha 8 se dnes na svém jednání zabývalo aktuální kauzou Dozimetr. Uložilo neprodleně zajistit provedení auditů zakázek a ostatních smluvních vztahů MČ Praha 8 a neprodleně zajistit provedení auditů zakázek a ostatních smluvních vztahů příspěvkových organizací a společností založených MČ Praha 8. Prověřeny budou všechny firmy spojené s aktéry kauzy Dozimetr doplněné o společnosti Landia Management a Equita Consulting.

Všechno bylo schváleno hlasy všemi přítomných zastupitelů napříč politickým spektrem.

Schválené usnesení:

20. Zastupitelstvo městské části Praha 8 konané dne 29. 6. 2022 k návrhu provedení auditu zakázek ÚMČ Praha 8, příspěvkových organizací MČ Praha 8 a společností založených MČ Praha 8.

Zastupitelstvo městské části:

1. bere na vědomí

  • dosud známé informace související s vyšetřováním případu označovaných OČTŘ pod názvem „Dozimetr“ a z důvodu zachování principu dobré správy

2. ukládá

  • neprodleně zajistit provedení auditů zakázek a ostatních smluvních vztahů MČ Praha 8, realizovaných v období od 1. 1. 2010 do současnosti se zvláštním zřetelem na vazby dodavatelů na osoby dosud obviněné v kauze Dozimetr, prostřednictvím auditorské společnosti s prokazatelnými zkušenostmi v provádění auditů, a to nejméně v rozsahu uvedeném v příloze tohoto usnesení.
  • neprodleně zajistit provedení auditů zakázek a ostatních smluvních vztahů MČ Praha 8 příspěvkových organizací a společností založených MČ Praha 8, realizovaných v období od 1. 1. 2010 do současnosti, se zvláštním zřetelem na vazby dodatevalů na osoby dosud obviněné v případě „Dozimetr“, provádění auditů, a to nejméně v rozsahu uvedením v příloze tohoto usnesení a předat výsledek k rukám tajemníka ÚMČ Praha

3. vyzývá

  • představitele statutárních orgánů společnosti založených MČ Praha 8 k neprodlenému provedení auditů zakázek těchto společností, realizovaných v období od 1. 1. 2010 do současnosti, se zvláštním zřetelem na vazby dodavatelů na osoby dosud obviněné v případu „Dozimetr“, prostřednictvím auditorské společnosti s prokazatelnými zkušenostmi v provádění auditů, a to nejméně v rozsahu uvedeném v příloze tohoto usnesení a předat výsledek k rukám tajemníka ÚMČ Praha 8.

termín: 31. 8. 2022

Prověřeny budou tyto společnosti:

aktér zájmová společnost
Michal Redl ABS spol. s r.o. 46978780
  PTR INVEST, spol.s r.o. 60754371
  IHM Invest s.r.o. 26914085
  GAMBLER ZLÍN s.r.o. 60733942
Pavel Kos ABROJKA s.r.o. 24738093
  Happyvoyages s.r.o. 24840599
  CZECH PUBLIC MEDIA s.r.o. 24788686
Pavel Dovhomilja B&M Investment, s.r.o. 28374088
  Digicode s.r.o. 24731838
  Enttiva s.r.o. 28993144
  HJ-DBC, a.s. 27865819
  IMASTRADO, s.r.o. 02380633
  JEFFREY CLIENTS a.s. 24782505
  Open-source Aliance, z.s. 08088543
  Tarbenon Waste Management a.s. 07967501
  Sea View Development a.s. 08310009
  Block33 Czech a.s. 08998493
  Provisio, s.r.o. 02008637
  Information Systems Factory Group s.r.o. 03440621
Zakaría Nemrah CSNS s.r.o. 04824849
  NEXTQUEST s.r.o. 07483783
  Residence Poštovní dvůr s.r.o. 07483716
  Quattro project s.r.o. 08834377
  ZDP Estate s.r.o. 14087006
  Sesaneli s.r.o. 05046416
  VKM Group s.r.o. 01803425
Ing. Martin Vejsada MAVERIX INNOVATION s. r. o. 07920644
  VPÚ DECO Praha a.s. 60193280
Ivo Pitrman H4 GROUP s.r.o. 28357388
Ing. Maroš Jančovič UNIPROG servis s.r.o. 25101943
  TAXNET, s.r.o. 25359924
  T-SOFT a.s. 40766314
  UNIPROG SOLUTIONS, a.s. 25094670
další ANALOGIA a.s. 29257255
  KOMO-COM, s. r. o. 26007282
  Landia Management, s.r.o. 28510020
  Equita Consulting, s.r.o. 25761421
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články