Program pro Prahu 8

Otevřená a moderní radnice

Uděláme z Prahy nejtransparentnější město v Česku. Dnes má Praha problém hlavně s neprůhlednými městskými firmami, které hospodaří s desítkami miliard korun ročně. Občané a protikorupční analytici musí mít k dispozici dostatek informací, aby mohli politiky a úředníky kontrolovat. Zapojíme občany do rozhodování o městě.

Všechno to zveřejníme

 • Obnovíme a vylepšíme rozklikávací rozpočet na úroveň faktur
 • Otevřeme jednání Komisí a Výborů, zveřejníme zápisy z Komisí včas
 • Zabezpečíme transparentní elektronické zadávání všech výběrových řízení pro radnici i městské firmy
 • Zavedeme otevřené kalendáře radních a registr kontaktů a schůzek
 • Prosadíme transparentní poskytování dotací a veřejných zakázek, o které se budou moci ucházet pouze společnosti s jasným vlastníkem

Odpovědné hospodaření

 • Budeme hledat způsoby, jak získat další prostředky na investice
 • Prověříme smlouvy uzavřené v minulosti
 • Nepodporujeme “trafiky” - Do vedení městských firem prosadíme odborníky na základě otevřených výběrových řízení
 • Prosadíme veřejnou diskusi před schvalováním rozpočtu

Spoluúčast občanů na rozhodování

 • Podpoříme větší informovanost všech obyvatel o možnosti čerpání participativního rozpočtu
 • Petice a interpelace občanů budeme brát vážně

Přístup k informacím

 • Navrhneme projekt pokrytí WiFi ve veřejných institucích zdarma (školy, úřady, knihovny)


Bydlení a územní rozvoj

Pražané v současné době čelí prudkému nárůstu cen nájemního i vlastnického bydlení. Trend nárůstu cen za bydlení je důsledkem nezvládnutého politického a administrativního řízení bytové politiky ze strany státu, magistrátu i některých městských částí. Ve volebním období 2018 - 2022 chceme učinit kroky potřebné pro zastavení tohoto trendu.

Bydlení dostupné pro všechny

 • Podpoříme výstavbu obecních a družstevních bytů
 • Budeme hlídat, aby sociální bydlení bylo pouze pro potřebné
 • Prověříme smysluplné užívání městských bytů a domů

Město a občané určují směr

 • Zapojíme občany a odborníky do strategie rozvoje Prahy 8
 • Jsme proti neuváženému prodeji městských nemovitostí
 • Podpoříme výstavbu občanské vybavenosti
 • Zabráníme další necitlivé bytové výstavbě na sídlištích
 • Jsme pro rychlou dostavbu radnice “Nová Palmovka”

Férová pravidla pro všechny hráče na trhu

 • Developeři se musí podílet na nákladech na infrastrukturu
 • Podpoříme lepší informovanost občanů o plánovaných stavbách


Životní prostředí a odpady

Zdravé životní prostředí je základem pro to, aby se Pražanům dobře žilo. Budeme bojovat proti přehřívání města, znečisťování ovzduší a rušivým vlivům, které člověka nenechají v klidu spát. Politiku životního prostředí stavíme na přirozené motivaci, respektu a účasti veřejnosti.

Proti vedru více zeleně a vodních ploch

 • Podpoříme vznik funkce městského zahradníka zodpovědného za řádnou péči o městskou zeleň
 • Budeme usilovat o zachování Okrouhlíku, městských parků a zeleně
 • Podpoříme revitalizaci Rokytky
 • Prosadíme výstavbu veřejných pítek

Aby se nám lépe spalo

 • Budeme bojovat proti různým formám pohybových a světelných reklam
 • Podpoříme veřejné osvětlení osvětlující pouze chodníky a silnice

Nejlepší je odpad, který nevznikne

 • Zajistíme větší efektivitu vyvážení odpadů
 • Podpoříme třídění odpadů včetně bioodpadů


Doprava

Zvýšíme plynulost dopravy podporou kapacitních a nejméně prostorově náročných druhů dopravy, zejména metra, vlaků a tramvají. Chceme MHD dostupnější, pohodlnější a jednoduše použitelnou nejen pro Pražany, ale i pro návštěvníky Prahy. V oblasti automobilové dopravy zlepšíme veřejnou kontrolu investic a oprav infrastruktury.

Zlepšíme dostupnost a kvalitu MHD pro všechny - podpoříme:

 • Prodloužení tramvajové trati do Zdib
 • Tramvajové spojení s Prahou 6
 • Vytvoření železničních zastávek v Karlíně a Libni
 • Plánovanou výstavbu lávky mezi Karlínem a Holešovicemi

Zlepšíme situaci v oblasti parkování

 • Vylepšíme systém parkovacích zón a parkování pro rezidenty
 • Podpoříme výstavbu a užívání P+R parkovišť

Investice do silniční infrastruktury musí pokračovat

 • Podporujeme zahloubení ulice V Holešovičkách
 • Uděláme maximum pro dostavbu vnějšího okruhu
 • Podporujeme finančně a architektonicky šetrnou opravu Libeňského mostu
 • Nepodporujeme současnou verzi projektu Blanka II
 • Při rekonstrukcích a revitalizacích budeme myslet na bezpečnost a bezbariérovost

Moderní a ekologické způsoby dopravy - podpoříme:

 • Vznik dobíjecích stanic pro elektromobily
 • Smysluplnou cyklodopravu


Školství, sport a volný čas

Pražské školy vychovávají budoucí občany schopné se prosadit v rychle se měnících podmínkách, zdaleka ne jen pro potřeby pracovního trhu. Budeme školám poskytovat dostatek financí na mzdy, provoz a meziškolní aktivity, ale i na profesní rozvoj učitelů a na zavedení a rozvoj inovativních vzdělávacích směrů podle poptávky Pražanů.

Preferujeme investice do vzdělání

 • Zajistíme více peněz pro aktivní učitele např. ve formě netarifních odměn
 • Podpoříme učitele pomocí nabídky obecního bydlení, služebních počítačů, zvýhodněného mobilního tarifu nebo jízdného MHD
 • Prosazujeme využití IT technologií v komunikaci mezi školou a rodiči
 • Prosadíme kvalitnější výuku IT a otevřený software
 • Zajistíme transparentní výběr ředitelů s moderními způsoby výuky

Podpora volnočasových, kulturních a sousedských aktivit

 • Chceme sdílená sportoviště - dopoledne školy, odpoledne kroužky a veřejnost
 • Podpoříme vznik nových volnočasových aktivit pro děti, mládež i teenagery
 • Pomůžeme vytvořit kroužky s výukou počítačových dovedností
 • Podpoříme vzdělávání seniorů, zvyšování počítačové gramotnosti a možnosti lepšího přístupu k internetu
 • Podporujeme sousedská setkávání (např. oslavy masopustu, farmářské trhy)


Bezpečnost

Bezpečnost ano, velký bratr ne!

 • Zkrotíme zakázky na městský kamerový systém
 • Zajistíme více strážníků v ulicích - zejména v blízkosti škol a dětských hřišť
 • Podpoříme efektivní regulaci hazardu
Navrhni úpravu