Martin Staněk střídá v zastupitelském klubu Jitku Novotnou

Martin Staněk střídá v zastupitelském klubu Jitku Novotnou

Z časových důvodu rezignovala na mandát zastupitele Jitka Novotná. “Dávám přednost celopražské a celostátní politice, které budu nadále věnovat své úsilí. Toto rozhodnutí se mi dělalo snadno s vědomím, že svůj mandát předávám Martinu Staňkovi - předsedovi místního sdružení, který má všechny předpoklady pro to vykonávat jej pečlivě a zodpovědně.”

Martin Staněk se chystá v Zastupitelstvu MČ Praha 8 zasadit o otevření veřejné správy občanů. “V komisi pro kulturu se už teď snažím přesvědčit vedení o tom, že veřejná výběrová řízení a poskytování informací o nákladech na plánované kulturní akce MČ jsou dobrou praxí. Dosavadním, byť malým úspěchem, je přesvědčení radního pro kulturu, aby info o nákladech na plánované kulturní akce poskytnul alespoň členům komisí. Za další úspěch, o který se budu snažit, bych považoval zpřístupnění jednání komisí občanům nezávisle na dobrozdání členů komise.”

Slib našeho zastupitele se uskuteční na dalším jednání zastupitelstva, tedy ve středu 12. června 2019.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu