Pozdě ale přece, jednání zastupitelstva bylo hlavně o letošním rozpočtu

Pozdě ale přece, jednání zastupitelstva bylo hlavně o letošním rozpočtu

Na dnešním zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8 se probíral hlavně rozpočet na rok 2020 a střednědobý plán do roku 2025. A ano rozpočet naší městské části se projednával až teď v květnu, dříve to prý koalice ODS, TOP 09, STAN a Patriotů nestihla.

Rozpočet 2020

Jednání zastupitelstva bylo především o rozpočtu, tedy o jeho veřejném projednání. Je to šance pro občany, jak se seznámit s tím, jak míní rada Prahy 8 letos hospodařit a proč právě tak. Michal Novák, předseda zastupitelského klubu Pirátů k tomu řekl:

Jedná se o nejdůležitější dokument předkládaný každý rok zastupitelstvu. Rada se ale (opět) ani nepokusila představit v detailu své záměry po jednotlivých gescích, natož na úroveň jednotlivých projektů. Přitom v květnu bychom očekávali, že již budou mít poměrně dobrou představu. Proto se musíme z opozice detailně ptát a informace z koaličních radní “tahat” často po jednotlivých položkách. V dalším dotazu mi šlo v obecné rovině o to, že se má šetřit spíše na běžných výdajích než na kapitálových. Tím se řeší současná krize, ale nevytváří se nová do budoucna. Praha 8 čelí vícero výzvám ve svém hospodaření. Kromě korona-krize, která se netýká jen nás, máme zde i 2 témata specificky osmičková: 300 milionů z dotace na Novou Palmovku, které “dlužíme” magistrátu a špatný výchozí stav zděděný po minulé radě. Proto jsem ptál, jestli má rada P8 nějaký krizový nebo alespoň variantní plán pro případ možného negativního vývoje finanční situace MČ Praha 8. V dalším dotazu mi šlo v obecné rovině o to, že se má šetřit spíše na běžných výdajích než na kapitálových. Tím se řeší současná krize, ale nevytváří se nová do budoucna. Žádná z odpovědí mě úplně nepotěšila.

Bývalý radní Slobodník je stále předsedou komise pro IT

“To, že pan Slobodník zůstává předsedou komise pro IT, vidíme jako velmi nešťastné. Myslíme si, že by měl do doby než se celá kauza vyšetří, rezignovat minimálně na tuto funkci,” říká předseda zastupitelského klubu Michal Novák.

Interpelace - Rozpočet odboru správy majetku ÚMČ Praha 8

Zastupitel Ivo Slávka interpeloval radu se dvěma dotazy. Žádal o specifikace položek návrhu rozpočtu městské části Praha 8 pro rok 2020. Konkrétně se jedná o kapitolu 8 (hospodářství), položku 0804 (odbor správy majetku ÚMČ), rozpočtou skladbu 3639 (komunální služby a územní rozvoj j. n.).

Chtěli bychom rozklíčovat činnost odboru, například konzultační, poradenské a právní služby ve výši 1,537 milionu korun (v roce 2019 se jednalo o 2,470 milionu korun). bychom také Chtěli bychom rozklíčovat konzultační, poradenské a organizační činnosti ve výši 4,340 mil. Kč (v roce 2019 - 1,2 milionu korun). Od rady městské části očekáváme odpovědi písemně. Jsme na to zvědaví.

Interpelace - Rozpočet na kluziště

Zastupitelka Anna Filinová se ptala:

Proč se plánují nové povrchy na kluzištích, na které je v rozpočtu určeno 5,6 milionu korun? Místostarosta Jiří Vítek tvrdí, že se bude jednat o úsporu u dvou kluzišť v řádu statisíců, a také to uspoří počet dnů a času na stavbu i demontáž. Vše prý doplní písemně.

Interpelace - Školky a projekty

Zastupitelka Anna Filinová interpelovala radu MČ Praha 8 se dvěma dotazy:

Jak to bude v létě s provozem školek? Místostarosta Tomáš Tatranský poznamenal, že pokud se nic nezmění, tak provoz v letních měsících bude bez omezení.

Co se stane s nerealizovanými projekty z let minulých, které se nerealizovaly z důvodu klimatických podmínek? Na to odpověděl starosta Ondřej Gros, že je to v současné době složité. Projekty nebyly realizovány z důvodu klimatických podmínek. U jednoho starosta říkal, že žádají o změnu na výsadbu stromu, u druhého projektu ohledně sadu na Bílé skále starosta uvedl, že je problém s dodavatelem.

Interpelace - časopis Osmička

Zastupitel Martin Staněk se ptal Rady na rozpočet magazínu Osmička.

Neuvažuje se o tom, že by se šetřilo u vydávání měsíčníku Osmička, a to například u gramáže papíru či barevnosti? Výdaje na Osmičku totiž tvoří velkou část rozpočtu odboru kultury. Místostarosta Jiří Vítek odpověděl, že stotisícová městská část by měla mít reprezentační měsíčník. Byl snížen počet stran, a během léta vyjde také pouze jedno dvojčíslo.

A co dál?

Na jednání zastupitelstva se kromě návrhu rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2020 a interpelací řešil také návrh zadání územní studie Palmovka a návrh prominutí místního poplatku z pobytu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články