Začíná projekt elektrifikace linky 201, v Holešovičkách budou elektrobusy

Začíná projekt elektrifikace linky 201, v Holešovičkách budou elektrobusy

S ohledem na pražský klimatický plán schválila Rada hlavního města Prahy zahájení projektové přípravy elektrifikace linky č. 201 na trase Nádraží Holešovice – Černý Most a to včetně rozšíření nabíjení pro bateriové trolejbusy v garáži Klíčov, odkud je linka č. 201 převážně vypravována.

Záměr elektrifikace linky č. 201 spočívá ve vybudování potřebné nabíjecí infrastruktury a nahrazení stávajících naftových autobusů zhruba 58 % z celkové délky trasy. Pro napájení uvedené nabíjecí infrastruktury se počítá s využitím stávajících měníren Trojská a Letňany, nově je nutné prověřit vznik nových měníren v lokalitě Střížkov, Toužimská a Černý Most.

“Postupná elektrifikace autobusů v Praze, která je v souladu s cíli Klimatického závazku hl. m. Prahy, schváleného v roce 2019, přispívá ke snížení emisí z dopravy. Další výhodou elektrifikace dopravy je i to, že dojde ke snížení hlukové zátěže ve městě. V Praze navíc usilujeme o to, aby byl tento přechod k udržitelnější dopravě spolufinancován programy Evropské unie,” říká primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti).

Linka 201 je celoměstsky významnou linka, která vede rušnou ulicí V Holešovičkách. V příštích letech by mělo dojít ke snížení negativních dopadů dieselových autobusů na místní obyvatele z hluku i emisí.

“Slíbili jsme, že do roku 2024 bude v Praze o pětinu méně emisí a do 2030 chceme třetinu autobusů poháněnou elektrickým pohonem. Do flotily DPP proto nakoupíme prvních 14 elektrobusů,“ říká náměstek primátora a radní pro oblast dopravy Adam Scheinherr (Praha sobě).

Součástí projektu elektrifikace linky č. 201 je také potřebné rozšíření nabíjecích kapacit v garáži Klíčov, které zároveň vytvoří potřebnou rezervu pro možnost pořízení bateriových trolejbusů a elektrobusů pro linky v severovýchodní části Prahy v návaznosti na vznik nabíjecí infrastruktury v oblasti Letňan, Čakovic, Kbel a podobně. Odhadovaná výše nákladů na projektovou přípravu záměru souhrnně činí zhruba 18–20 milionů korun, na elektrifikaci linky č. 201 pak asi 600 milionů korun.

Dopravní podnik hlavního města Prahy v současnosti připravuje několik rozvojových projektů elektrifikace autobusových linek. Jednou z nich je i linka číslo 140 z Palmovky do Miškovic. V současné době připravována veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby. Je počítáno s využitím technologie tzv. dynamického nabíjení (In Motion Charging), kdy budou stávající naftové autobusy nahrazeny ekologickými a tiššími bateriovými trolejbusy.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články