Dlouhodobě podporujeme zahloubení ulice V Holešovičkách. Co pro to děláme?

Dlouhodobě podporujeme zahloubení ulice V Holešovičkách. Co pro to děláme?

Dlouhodobě podporujeme zahloubení ulice V Holešovičkách. Ještě před volbami 2018 (25. 9. 2018) jsme za účasti tehdejšího kandidáta na senátora Lukáše Wagenknechta (dnes senátora), volební lídryně Alice Hamalové, předsedy Pirátů Ivana Bartoše a tehdejšího předsedy MS Praha 8 Michala Nováka (dnes místopředsedy) podepsali memorandum, ve kterém jsme se zavázali, že zahloubení podpoříme.

Se zástupci spolku Holešovičky pro lidi jsme v kontaktu dlouhodobě, náš senátor Lukáš Wagenknecht a zastupitel a člen komise pro dopravu MČ P8 Michal Novák komunikují hlavně s předsedou spolku Michalem Trníkem. Naši veřejnou podporu jsme zahloubení ulice poskytli hned několikrát i na sociálních sítích místního sdružení Pirátů na Praze 8. (například 21. 10. 2020, 29. 3. 2020, 26. 1. 2020).

Michal Novák s Lukášem Wagenknechtem pomohli zorganizovat také v úterý 26. 11. 2019 setkání spolku Holešovičky pro lidi s pirátskými zástupci v zastupitelstvu hlavního města Prahy a úředníky magistrátu, kterého se zúčastnil i primátor Zdeněk Hřib.

Na jednání majetkové komise MČ Praha 8 (členem je náš zastupitel Michal Novák) se v úterý 20. 10. 2020 diskutoval bod o možném odprodeji strategických pozemků pro budoucí zahloubení Holešoviček, které vlastní Dopravní podnik hl. města Prahy. Komise jednomyslně schválila usnesení, že nesouhlasíme s prodejem pozemků.

Vysvětlení od radního Tomáše Slabihoudka za TOP09: “DPP se obrátil na MHMP, zda chce tyto pozemky převést na MHMP, neboť jsou pro DPP zbytné, HMP souhlasilo neboť tam dle jejich slov plánují: “Zahloubení ul. V Holešovičkách“ a projekt “Čimická radiála“. Následně se však o tyto pozemky přihlásili u DPP majitelé sousedních pozemků, že je chtěli od DPP pro změnu koupit. Dotaz z MHMP zněl, abychom se vyjádřili k převzetí pozemků do majetku MHMP. Je to běžný postup.”

“Problematiku zahloubení Holešoviček řeším už několik let. Je neskutečné, že se od otevření tunelu Blanka situace nevyřešila a doposud není žádné závazné usnesení, které by problém obyvatel Holešoviček vyřešil. Budu se maximálně snažit i nadále, aby v budoucnu dálnice, která prochází pod okny lidí z Holešoviček, nekomplikovala jejich životy. Bohužel se situace komplikuje v kontextu současné pandemie a vládní nezodpovědnosti ve vztahu k veřejným rozpočtům, které sanují vládní kompenzace,” doplňuje vše i pirátský senátor za Prahu 8 a 18 Lukáš Wagenknecht.

Sami to ale nezvládneme. Otázce zahloubení se kromě Pirátů na MČ Praha 8 věnuje i primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib i jeho náměstek pro dopravu Adam Scheinherr. Magistrát si nechal vytvořit analýzu s několika variantami, co dál Náměstek Scheinherr slíbil také v letech 2020–2022 investicí 55 milionů korun do neutěšené stávající situace - počítá se s doprovodnými protihlukovými opatřeními.

Otázku výstavby neurychlíme, Rada MČ počátkem prosince 2020 schválila návrh na změnu územního plánu, která umožní zahloubení ulice V Holešovičkách do tunelu. Návrh změny územního plánu bude ještě projednávat zastupitelstvo Prahy 8, v případě schválení zastupitelstvem bude odeslán k zapracování hl. m. Praze.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články