Na lince 140 z Palmovky do Miškovic budou jezdit trolejbusy

Na lince 140 z Palmovky do Miškovic budou jezdit trolejbusy

Magistrát nakoupí nové trolejbusy, které budou nasazeny i na linku 140, která vede z Palmovky přes Prosek, Letňany, Čakovice do Miškovic. Trolejbusy tak nahradí zastaralé kloubové autobusy, čímž dojde k významného snížení produkce hluku a emisi škodlivin z autobusů a také k rozvoji nízkouhlíkové městské dopravy a tím i k rozvoji udržitelné mobility. Vzhledem k vytížení linky dosahuje spotřeba nafty na lince 140 nadprůměrné hodnoty takřka 52 litrů nafty na 100 km.

V roce 2017 byla znova postavena zhruba kilometr dlouhá testovací trať na Prosecké ulici. Během testování tady jezdila linka 58 vedená z Palmovky ke stanici metra Letňany. Většinu trasy byl vůz napájen z baterie, při stoupání Proseckou ulicí byla využita elektrická energie z troleje. Na trase linky 140 bude v budoucnu vybudována nabíjecí infrastruktura, a dojde k zatrolejování chybějící části od Prosecké ulice směrem na Palmovku.

Od padesátých let minulého století jezdily trolejbusy na Praze 8 na šestikilometrové lince 13 z Libně od “Kříže” přes Prosek do Čakovic. Provoz na této lince byl ukončen v roce 1965, tedy sedm let před ukončením trolejbusového provozu v Praze. Konec trolejbusů v Praze zapříčinily hlavně rozsáhlé rekonstrukce silnic, zastaralá vozidla, ale i levná sovětská ropa a rozvoj autobusové dopravy. Navíc nová koncepce MHD, kde měla být páteřní síť metra doplňovaná autobusy již nepočítala s trolejbusy. To se v blízké době má změnit, a trolejbusy se mají opět stát součástí pražské městské hromadné dopravy.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články