Na jaře se začne stavět trolejbusová trať z Palmovky do Miškovic

Na jaře se začne stavět trolejbusová trať z Palmovky do Miškovic

Příští rok na jaře se začne se stavbou trolejbusové trati z Palmovky přes Kundratku, Prosek, Letňany do Čakovici, jedná se o elektrifikaci linky 140. Hotovo by mělo být do konce října.

“V nadlimitních sektorových veřejných zakázkách jsme vysoutěžili a uzavřeli smlouvy s dodavatelem trolejbusové trati Palmovka – Prosek a a Letňany – Čakovice v rámci projektu elektrifikace autobusové linky č. 140 (sdružení Elektrizace Praha a OHLA Ž.S.) za necelých 284 mil. korun,” píše Dopravní podnik na svém facebookovém profilu.

Nejvýhodnější nabídku za 283,7 mil. korun podalo sdružení společností Elektrizace Praha a OHLA Ž.S., které postaví necelých 15 kilometrů nového trolejového vedení a potřebnou napájecí a nabíjecí infrastrukturu. Nové trolejové vedení bude v úsecích mezi Palmovkou a Kundratkou, Kelerkou a zastávkou Prosecká, a mezi terminálem Letňany a obchodním centrem Čakovice. Zhotovitel také vybuduje novou měnírnu a 18 nabíjecích stání v garáži Klíčov, nabíjecí stanici v Čakovicích a upraví bývalou trolejbusovou měnírnu v Příborské ulici v Letňanech. Trolejové vedení bude po zprovoznění pokrývat zhruba 50 % trasy.

Stavba bude dokončena nejpozději do konce října 2022. Její zprovoznění bude znamenat plnohodnotný návrat trolejbusové dopravy do Prahy.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články