Starý bohnický hřbitov se dočká opravy, přejde pod správu Prahy 8

Starý bohnický hřbitov se dočká opravy, přejde pod správu Prahy 8

Rada hlavního města Prahy na svém dnešním jednání schválila usnesení, aby starý ústavní bohnický hřbitov přešel z majetku České republiky do majetku hlavního města s následným svěřením do správy MČ Praha 8.

“Je to dobrá zpráva. Hřbitov bude zachován jako veřejné pohřebiště bez obnovení pohřbívání. V plánu jsou stavební úpravy v podobě stabilizace obvodových zdí hřbitova i rozpadající se kaple, odstranění náletové zeleně a prořez stromů, a to tak aby zůstalo zachováno genia loci tohoto místa a hřbitov mohl být zpřístupněn veřejnosti,” říká předseda místního sdružení Pirátů Martin Štěrba.

Celý proces převodu hřbitova pod správu MČ Praha 8 se datuje už do minulého volebního období. Současné zastupitelstvo naší městské části se tématem zabývalo v listopadu 2018, návrh byl schválen napříč politickým spektrem. Magistrát hlavního města Prahy, respektive Rada hlavního města Prahy, ale přesun v té době neschválil z důvodu chybějící koncepce pražských hřbitovů. Rada MČ Praha 8 na popud místostarosty pro územního rozvoj Jiřího Vítka poslala koncem ledna na Magisrát novou žádost.

Piráti na Praze 8 tento návrh podporují, 12 ze 17 členů našeho místního sdružení se v anketní otázce vyjádřilo pro převod pod správu MČ Praha 8. Naše kolegy a kolegyně na Magistrátu jsme přesvědčili, aby převod schválili.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články