Bohnický hřbitov by mohl být pod správou městské části Praha 8

Bohnický hřbitov by mohl být pod správou městské části Praha 8

Městská část Praha 8 navrhla bezúplatný převodu pozemků Bohnického ústavního hřbitova z majetku České republiky na Hlavní město Prahu s následným svěřením do správy Městské části Praha 8. V současné době je v plánu zachovat hřbitov jako veřejné pohřebiště bez obnovení pohřbívání. MČ Praha 8 má v plánech stavební úpravy v podobě stabilizace obvodových zdí hřbitova i rozpadající se kaple, odstranění náletové zeleně a prořez stromů, a to tak aby zůstalo zachováno genia loci tohoto místa a hřbitov mohl být zpřístupněn veřejnosti.

Zastupitelstvo městské části Praha 8 se tématem zabývalo již v listopadu 2018, návrh byl schválen napříč politickým spektrem. Magistrát hlavního města Prahy, respektive Rada hlavního města Prahy, ale přesun neschválil z důvodu chybějící koncepce pražských hřbitovů. Koncem ledna 2021 se na nás v této záležitosti obrátil Jiří Vítek, místostarosta MČ Praha 8 pro územní rozvoj, znova s tím, jestli bychom mohli s tímto tématem pomoci v rámci Magistrátu. Rada městské části Praha 8 totiž na svém jednání dne 27. 1. 2021 schválila návrh nového textu adresovanému Magistrátu.

Naši zastupitelé už před časem na zmíněném zastupitelstvu až na jednu výjimku hlasovali pro převod hřbitova pod správu MČ Praha 8. V rámci anketní otázky na Pirátském fóru se k tomu teď vyjádřili i ostatní členové našeho místního sdružení.

 “Podporujeme návrh bezúplatného převodu pozemků Bohnického ústavního hřbitova z majetku České republiky na Hlavní město Prahu s následným svěřením do správy Městské části Praha 8. Souhlasíme s plány zachovat hřbitov jako veřejné pohřebiště, nicméně s obnovením pohřbíváním zde nepočítáme. Podporujeme MČ Praha 8 v plánech na stavební úpravy v podobě stabilizace obvodových zdí hřbitova i rozpadající se kaple, odstranění náletové zeleně a prořez stromů, a to tak aby zůstalo zachováno genia loci tohoto místa a hřbitov mohl být zpřístupněn veřejnosti.”

V anketní otázce se 12 ze 17 členů místního sdružení vyjádřilo pro převod. Finální slovo bude mít Magistrát, našim pirátským kolegům jsme předali náš názor.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články