První krůčky k otevřené radnici na Praze 8

První krůčky k otevřené radnici na Praze 8

Zastupitel za Piráty Martin Staněk dnes prosadil dlouhodobý úkol pro Radu MČ Praha, aby zavedla open source systém pro vyřizování a hodnocení veškerých dotací, které Praha 8 uděluje.

“Doufám, že Praha 8 bude následovat příklad Pirátů z Prahy 3, kde se podařilo otevřít dotační systém vyvinutý městskou společností, a že budeme dále tento systém rozvíjet společně,” uvedl Martin Staněk. “Když se Rada úkolu zhostí svědomitě, ušetří hodiny práce jak úředníkům, tak i členům hodnotící komise,” dodává.

Hlavní motivací pro předložení tohoto návrhu byla časová tíseň při schvalování dotací pro rok 2020. “Hodnotitelé v komisi budou letos mít nejvýše hodiny na studium podkladů, v horším případě je poprvé uvidí až na schůzi, kde o nich budou rozhodovat. Chci, aby se taková situace už neopakovala a hodnotitelé měli k materiálům přístup s dostatečným předstihem. Také doufám, že příští rok už budu s žádostmi pracovat v informačním systému a ne si pro ně opět chodit s USB diskem na úřad,” vysvětluje Staněk.

Implementace takového systému je také vynikající příležitostí začít uvažovat o úplném elektronickém podání žádostí, otevření systému občanům a ponechání papírového procesu jen jako záložního řešení pro ty, co si s počítačem netykají.

Piráti dlouhodobě usilují o nasazování open source systémů do veřejné správy. Když budou úřady vyvíjet podobné systémy společně a otevřeně, vyhnou se závislosti na konkrétním dodavateli a v konečném důsledku ušetří.

Více o této tématice se lze dočíst v brožuře Public Money? Public Code!, kterou z angličtiny přeložil spolek Otevřená města. Ten nyní také spravuje projekt Dotačního software původně z Prahy 3.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články