O granty je možné i díky nám žádat elektronicky

07. 04. 2021
O granty je možné i díky nám žádat elektronicky

Městská část Praha 8 vypsala v minulých dnech granty pro rok 2021. Spolky a organizace tak mohou získat finanční příspěvek ve čtyřech oblastech. Jedná se o sport, volný čas, kulturu a sociální oblast. Celkově je na všechny oblasti vyčleněno 13 milionů korun.

Kromě sociální oblasti lze žádost o grant vyplnit a podat pohodlně a bez papírování pomocí webového dotačního systému (a datové schránky nebo elektronicky podepsaného mailu), který byl díky naší iniciativě a součinnosti úřadu na Praze 8 zaveden. Nicméně i papírové podání poštou nebo přes podatelnu úřadu je možné.

Kompletní podmínky dotačních řízení najdete na https://www.praha8.cz/granty-a-dotace.html.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články