Pražští radní schválili výstavbu tramvajové tratě do Bohnic

Pražští radní schválili výstavbu tramvajové tratě do Bohnic

Pražští radní schválili na poslední předvánoční Radě hlavního města Prahy plán na výstavbu nové tramvajové tratě z Kobylis do Bohnic. Ta by měla propojit stanici metra v Kobylisích se sídlištěm Bohnice i budoucí horní stanicí lanové dráhy Podbaba – Troja – Bohnice.

Trať povede od stanice metra Kobylisy u křižovatky ulic Klapkova, Pod Sídlištěm a Střelničná západním směrem ulicí Pod Sídlištěm, přes Kobyliské náměstí, následně ulicemi Čimickou a K Pazderkám a dále po okraji Sídliště Bohnice až do jižního cípu ulice Lodžská. Podle předběžných plánů by měla mít sedm zastávek. Ukončení tramvajové tratě je plánováno úvratí u připravované konečné stanice lanové dráhy Podbaba – Troja – Bohnice.

Odhadované náklady na výstavbu nové tramvajové tratě Kobylisy – Bohnice jsou 1,2 miliardy korun, zpřesněny budou po vypracování návrhu projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení.

V lednu ji projednáme na nejbližším zasedání představenstva a zařadíme ji do investičního plánu DPP. Do dubna vybereme projektanta a do konce příštího roku bychom chtěli mít hotový návrh projektové dokumentace pro územní a stavební řízení. V případě hladkého průběhu povolovacích řízení bychom mohli trať začít stavět nejdříve v roce 2025 a zprovoznit jí zhruba za šest let, tedy přibližně v roce 2027,” uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Bohničtí po dokončení tratě získají přímé tramvajové spojení například k Úřadu městské části Praha 8, na Palmovku, do Libně či výhledově do Holešovic a Stromovky. Pohodlnější dopravu získá také plavecký areál Na Šutce.

Součástí projektu tramvajové tratě Kobylisy – Bohnice bude vyřešení uzlu u stanice metra Kobylisy tak, aby nová trať byla připojena do všech směrů stávajících tramvajových tratí, tj. směrem do/z Libně, Ďáblic, Holešovic a k vozovně Kobylisy, resp. v dalších letech na pokračování tramvajové tratě do Zdib. Současně se stavbou nové tramvajové tratě Kobylisy – Bohnice DPP jako samostatnou investiční akci paralelně zrekonstruuje tramvajovou trať v Klapkově ulici, jižně od křižovatky se Střelničnou ulicí, kde se bude postupovat dle koncepční studie zpracované Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Více najdete také ve studii, kterou pro MHMP zpracoval Cedop.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články