Praha 8 si zaslouží kvalitnější údržbu veřejných prostranství

Praha 8 si zaslouží kvalitnější údržbu veřejných prostranství

Při minulých mrazech jsme byli svědky jak Technická správa komunikací (TSK) na většině chodníků v celé Praze za čtyři dny nezvládla zajistit schůdnost ani v podobě úzké posypané uličky, a to v situaci, kdy předtím nestihla uklidit popadané listí.

Nebývalá nepřízeň počasí názorně demonstrovala systémovou chybu: tzv. „Kuberův zákon“, ve skutečnosti vypuštění výjimky ze zákona, podle které odjakživa chodníky uklízeli majitelé přilehlých nemovitostí, odpovědnost převedl na Prahu, resp. TSK, která ten úklid má zajišťovat. TSK je obří podnik, kterého se občan může dovolat pouze prostřednictvím třeba městské části, při úrazech soudně. Tento správce pak v souladu se zákonem a příslušnými vyhláškami zajišťuje jakousi minimální, blíže neurčenou „schůdnost“. Zároveň zveřejňuje mapu, na které si libovolně určí komunikace, které neuklízí vůbec – bez ohledu na to, zda se tam třeba nenachází škola.

Nejbohatší město ČR přitom má na to, abychom nemuseli riskovat zlámané kosti při cestě od domovních dveří k popelnici. Jednou z možností je delegování úklidu a financí na jednotlivé MČ, které samy po tom často volají. Druhou věcí jsou legislativní změny, tedy vyhláška magistrátu, která by přesně určila, že např. uličky mají být uklizené do čista na šířce 1,5 m (nikoliv 30 cm), do kdy, a že do tří dnů má být zase odstraněn posyp. Nejedná se o nemožný požadavek, jsou to nárazové akce vždy na podzim a v zimě, na které je možné jednorázově angažovat nekvalifikovaný personál. Proč ne, když to v jiných (hlavních) městech funguje?

Politická reprezentace nemá nezvládnutý úklid zneužívat k tomu, aby kopala do politických oponentů, kteří zrovna náhodou sedí na odpovědných místech, ale měla by se sjednotit a společně usilovat o to, aby magistrát přijal příslušné legislativní změny. Vůle zde jistě je, neboť o neudržitelnosti současného stavu panuje shoda napříč politickým spektrem.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články