Florenc je dopravní tepnou, prostor je nutné oživit

Florenc je dopravní tepnou, prostor je nutné oživit

Od roku 2002 prochází Karlín neuvěřitelnou proměnou. Dříve převážně industriální a zanedbaná část Prahy 8, nyní prestižní pražská adresa. Vadou na kráse je prostor okolí Florence.

Z dnešního pohledu je Florenc převážně důležitým dopravním uzlem, který slouží primárně pro přestup z jednoho dopravního prostředku na druhý. Kříží se zde tramvaje, dvě linky metra, pražské autobusy, ale i velké množství dálkových autobusů. To je také jeden z možných důvodů, proč se na tomto prostoru lidé příliš dlouho nezdržují a slouží převážně jako tranzitní. Dlouhodobě problémové místo je prostor před hernou, která je hned u výstupu z metra C směr ulice Sokolovská. Často se zde scházejí skupinky nejen gamblerů, ale i dealerů drog. Dalším obávaným místem je zákoutí za vestibulem metra do ulice Za Poříčskou bránou. V minulosti byly snahy toto místo zkulturnit, ale dlouhodobě to efekt nemělo.

Jednu z komplikací představuje i fakt, že většina pozemků má různé majitele a ti plánují pozemky do budoucna využít různě. Je nutné také počítat s rozvojovým územím, které vede od Masarykova nádraží až k ÚAN Florenc, se kterým má velké plány investiční skupina Penta.

Za nás Piráty je důležité smysluplné využití a vytvoření potřebné občanské vybavenosti. Jako základ je zrušení heren po celé Praze 8. Je nutné vytvořit místa, kde se lidi budou cítit bezpečně a nejbližší okolí bude čisté s dostatečným množstvím zelených prostor pro relaxaci a odpočinek.

Kasa městské části Prahy 8 je téměř prázdná, a proto v nejbližší době není reálné do tohoto prostoru ze strany MČ výrazně investovat. Bylo by vhodné vytvořit společné memorandum mezi Prahou 8, Magistrátem a sousední Prahou 1 o společném postupu a nastavení podmínek a požadavků na budoucí investory a zlepšení této lokality.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články