Praha 8 chystá výstavbu nové sportovní haly Jána Mahora v Kobylicích. Nová sportoviště podporujeme!

Praha 8 chystá výstavbu nové sportovní haly Jána Mahora v Kobylicích. Nová sportoviště podporujeme!

Městská část Praha 8 chystá výstavbu nové sportovní haly Jána Mahora v Kobylisích, která by měla stát v areálu ZŠ Burešova.

Halu budou v rámci výuky využívat žáci základní školy, sportovní kluby i široká veřejnost. Větší část haly tvoří podle návrhu víceúčelová hala pro míčové sporty s tribunami. Návrh haly splňuje požadavky na házenou, volejbal, florbal, basketbal a futsal. Menší část haly je navržena pro tři badmintonové kurty využitelné pro profesionální tréninky i veřejnost. Součástí haly je menší víceúčelový sál/klubovna, šatny s hygienickým zázemím a prostory pro skladování vybavení apod.

V obecné rovině stavbu této multifunkční haly pro míčové sporty za Piráty podporujeme.

“Jestli jsem právně pochopil pana místostarostu Vítka na prezentaci haly na komisi, tak tato zveřejněná architektonická studie je podkladem k územnímu řízení, kdy stavební úřad soustředí stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a osob, podklady k posouzení vlivu stavby na okolní prostředí a způsoby odstranění negativních vlivů dopravních, bezpečnostních atd. Následovat bude nekonečné shánění peněz, detailní projekt a stavební povolení a teprve pak se bude moci stavět. Parkování je - zdá se - navrženo před a za halou a stejně jako nyní i v prostoru mezi Žernoseckou a chodníkem,” říká náš garant pro školství a sport Pavel Franc.

Celou studii sportovní haly Jána Mahora najdete na webu MČ Praha 8. Stáhnout si jí můžete tady.

Hala Jána Mahora v Kobylisích

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články