Praha koupí koupaliště Stírka, odsouhlasil to magistrátní výbor pro majetek

Praha koupí koupaliště Stírka, odsouhlasil to magistrátní výbor pro majetek

Tohle je skvělá zpráva pro Prahu 8. Magistrátní výbor pro majetek pod vedením pirátského předsedy Viktor Mahrik souhlasí s koupí oblíbeného koupaliště Stírka v Kobylisích. Praha ho od státu odkoupí za 45 milionů korun.

Výbor pro správu majetku, majetkové podíly a podporu podnikání ZHMP souhlasí:

  • v pokračování jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále pak s Ministerstvem financí) na získání areálu koupaliště Stírka v k.ú. Kobylisy,
  • aby HMP zahájilo realizaci úplatného převodu formou přímého prodeje za cenu dle ZP v režimu tzv. velké privatizace. ZP č.14/2021-4804 ze dne 6.5.2021 včetně Dodatku č. 1 ze dne 29.6.2021, které byly aktualizovány Oceněním ze dne 1.2.2022 odsouhlaseném Ministerstvem financí dne 1.2.2022 vyhotovený Úřadem stanovil kupní cenu předmětných nemovitostí na 45.821340,- Kč. Dále byla kupní cena navýšena o náklady za znalecké posudky ve výši 68.000,- Kč a zaokrouhlena. Aktuální kupní cena tak celkem po zaokrouhlení činí částku ve výši 45. 890 000,- Kč za soubor pozemků v příslušnosti Úřadu, nacházející se v areálu koupaliště Stírka.

Ještě vloni byla budoucnost koupaliště Stírka značně nejistá. Hrozil jeho prodej a privatizace. Ve spolupráci s magistrátem se nám teď podařilo koupaliště finálně zachránit.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články