Projekt sportovní haly Jána Mahora v Kobylisích jde do další fáze a připravuje se výstavba v ulici Na Kopečku v Libni

Projekt sportovní haly Jána Mahora v Kobylisích jde do další fáze a připravuje se výstavba v ulici Na Kopečku v Libni

Dnes pro vás mám další zápisky z jednání rady naší městské části. Musím říct, že to byla docela legrace. Třeba v tom, že radní diskutovali o tom, co pěstovat v dřevěných truhlících nebo proč nesedí miliony v rozpočtových opatřeních.

Rada souhlasila s dokumentací pro územní rozhodnutí projektu sportovní haly Jána Mahora v Kobylisích v areálu ZŠ Burešova. Dokumentace vychází z architektonické studie z května loňského roku. Halu budou v rámci výuky využívat žáci základní školy, sportovní kluby i široká veřejnost. Větší část haly tvoří podle návrhu víceúčelová hala pro míčové sporty s tribunami. S Piráty stavbu haly podporujeme.

Hala Jána Mahora v Kobylisích


Souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci dala rada také pro územní řízení pro výstavbu bytového domu mezi ulicemi Na Kopečku a Pod Plynojemem. Dům vznikne v proluce a osobně si myslím, že výstavba do této oblasti patří. Investor se bude podílet na kontribucích - participace činí celkem 13 629 880 korun.

Rada schválila návrh rozpočtových opatření. U tohoto bodu se radní na čtvrt hodiny zastavili a to hlavně z důvodu, že nevycházela čísla v důvodové zprávě, a to zhruba o tři miliony korun v gesci školství. Upozornil na to místostarosta Fichtner. Vše bylo ale vysvětleno, a chybička se po chvíli našla. U takových ekonomických materiálů bych čekal, že si to starosta pohlídá, aby čísla všude seděla.

Časopis Osmička bude vycházet i nadále. Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení ohledně tisku a distribuce časopisu. Ročně nás časopis Osmička bude stát necelé tři miliony korun.

Městská část získala od hlavního města užívání části pozemků mezi ulicemi Srbova a Prosecká. Podle důvodové zprávy je výpůjčka na účelem umístění vybudování, provozování a údržba místa pro využití výstav, setkávání obyvatel a pořádání bleších trhů. V současné době tady jsou vraky aut, tak třeba dojde k lepšímu využití tohoto místa.

To samozřejmě není všechno, tady je pár bodů telegraficky

 • Na jednání se objevily další odpisy nedobytných dluhů. Tentokrát v celkové výši 6 314 750 Kč, které vznikly neuhrazením nájemného a služeb z nájemních smluv. Důvodem odpisu je buď smrt nájemce nebo zastavení exekucí.
 • Rada schválila dle směrnice pro odměňování zaměstnanců městské části rozdělení objemu finančních prostředků na platy zaměstnanců.
 • Byla prodloužena lhůta zadávacího řízení k realizaci veřejné zakázky ohledně architektonického řešení ZŠ Rohan, a to do 28. 4. 2023.
 • Bistro v budově Úřadu MČ Praha 8, tedy v Bílém domě, bude opět otevřeno. Nájemcem bude firma Startujeme, o.p.s., která zaměstnává na 200 lidí se zdravotním postižením a je držitelem ceny EY Společensky prospěšný podnikatel roku. Svá bistra už provozuje například v budově Magistrátu hlavního města.
 • Rada schválila 14 nájemních smluv o nájmu bytů.
 • Smlouva na správu a údržbu kotelen bude podepsána se společností 2918, s.r.o., která nabídla nejnižší cenu.
 • Místostarosta Jiří Vítek byl radou zplnomocněn, aby zastupoval Prahu 8 ve věcech bezpečnosti objektu Čimická 772/76.
 • Zdeněk Boublík se vzdal funkce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 8. Na dalším jednání zastupitelstva budeme nejspíš hlasovat o jeho nástupci.
 • Rada z důvodu z důvodu poruchovosti a zastaralosti odprodává osobní auto Ford Transit.
 • Byla uzavřena smlouva o zřízení služebnosti se společností T-Mobile.
 • Rada přijala dar od společnosti Women for Women na obědové služby pro žáky ZŠ a MŠ Ústavní a ZŠ a MŠ Na Slovance.
 • Došlo k ukončení smlouvy ohledně přípravy projektové dokumentace nové scény Divadla Karla Hackera v Kobylisích.
 • Byl schválen převod majetku od městské části a SOS Praha 8. Jedná se o zmíněné truhlíky vyrobené do Centra akvizičních programů Mazurská. Budou v nich nejspíš papriky nebo rajčata.
 • Dojde k vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotace v sociální oblasti na rok 2023. Předpokládaný objem financí je 3 miliony korun. Jedna žádost by neměla být vyšší než 50 tisíc korun.
 • Rada nesouhlasila s pronájmem pozemku na Libeňském ostrově, protože pro výstupy z lodi není potřeba žádná nájemní smlouva.
 • Rada souhlasila se zřízením přípravné třídy v Základní škole v ulici Na Šutce. Ty v současné době už fungují v osmi základních školách a navštěvuje je 124 dětí.

Dnes bylo těch informací hodně, je mi to jasné.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články