Praha získá ve směnách se státem Kasárna Karlín, dojde k oživení celého objektu

13. 04. 2022
Praha získá ve směnách se státem Kasárna Karlín, dojde k oživení celého objektu

Hlavní město a stát finišují jednu z historicky největších směn svých nemovitostí. Transakce se týká budov a pozemků v hodnotě přesahující dohromady čtyři miliardy korun. Praha a Česká republika, zejména pak Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), se dohodly na směně konkrétních budov a pozemků po dvou letech jednání. Předmětem směny je například Nemocnice Na Bulovce či Kasárna Karlín.

„Dlouhodobě neřešené majetkoprávní vztahy hlavního města se státem bránily koncepčnímu a strategickému rozvoji města. Narovnání vztahů pomůže oběma stranám: stát bude moci mimo jiné rozvíjet a zkvalitňovat služby v pražských nemocnicích a město získá další nemovitosti pro řešení bytové krize nebo budovy, které budou sloužit veřejnému zájmu a nebudou jen zbytečně chátrat a hyzdit město,“ říká primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib (Piráti).

Předmětem první směny je areál Fakultní nemocnice Bulovky, který je nyní vlastnicky velmi komplikovaný – část budov a pozemků patří městu, a část státu. Tento stav velmi ztěžuje efektivní správu, údržbu a především větší investice do budov a vybavení. Město a stát se proto dohodly, že státu zůstane konsolidované vlastnictví větší části areálu, město si ponechá jen několik budov v jižní části areálu Bulovka pro své sociální a zdravotnické účely. Jedná se tedy o transakci s pozitivním přínosem pro všechny – stát nemusí platit městu nájemné a může investovat do vlastního majetku a rozvoje zdravotnických služeb - a město za tento areál, který neprovozuje, získá jiné strategické majetky ve vlastnictví státu.

Praha jako protihodnotu získá areál karlínských kasáren, který chce dlouhodobě využít pro bydlení a kulturní funkce.

“Je skvělé, že Praha chce zachovat „kasárenskou“ autentickou kulturu a část celého obřího projektu proměnit v dostupné bydlení. V červnu by vše ještě mělo posvětit zastupitelstvo hlavního města Prahy, ale to by mělo snad už být pouhou formalitou,” doplňuje kandidát na starostu městské části Praha 8 za Piráty Martin Štěrba.

V opravených kasárnách by mělo najít svoje místo studentské bydlení se zachováním společensko-kulturních funkcí, které se osvědčily v posledních letech. Mohou se zde objevit ale také inovativní firmy nebo startupy.

Ke stažení:

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články