Kasárna Karlín už patří Praze, došlo k převodu v katastru

Kasárna Karlín už patří Praze, došlo k převodu v katastru

Dnešním dnem je tak završena majetková směna mezi hl. městem a Českou republikou a několikaleté úsilí Prahy o získání objektu Kasárna Karlín. Transakce znamená pozitivní přínos pro město i stát. Oběma stranám umožní efektivní správu, údržbu, a především větší investice do svého majetku.

Netřeba si ale narychlo hledat na večer jiný program. Příprava konverze budovy v krátkodobém horizontu nijak neohrozí či neomezí současný kulturně-společenský provoz v objektu karlínských kasáren. Je skvělé, že s Kasárna Karlín se nadále počítá.

Věřím, že svou funkci místa zajímavých setkání si kasárna zachovají i nadále a budou ji rozvíjet. Například ve společensko-vzdělávací areál či vědeckotechnický park. Celkový potenciál této chráněné kulturní památky je obrovský, stejně jako prostory, které nabízí. Stávající technický stav budov vyžaduje další investice. Hned na příštím jednání rady v pondělí věc probereme. Brzy chceme udělat setkání s památkáři, abychom s nimi projednali, jaké úpravy budeme moci udělat.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články