Osmička: Spolupracujme u Nové Palmovky se soukromými investory

Osmička: Spolupracujme u Nové Palmovky se soukromými investory

Základní prioritou by mělo být zajištění finančních prostředků, a to například z fondů EU nebo skrze spolupráci se soukromými investory, jak to za Piráty navrhujeme u dostavby Nové Palmovky.

Jediné opatření rady pro zvýšení příjmů, o kterém zatím víme, je prodej zbytku nemovitostí, které Praha 8 ještě má. Financování běžných výdajů z prodeje majetku je ale vždy znakem naprosté bezradnosti. Po mém dřívějším dotazu jsme se navíc dozvěděli jen velmi obecný odhad příjmů z těchto prodejů – desítky milionů korun. To je pro náš rozpočet málo zajímavá částka, a proto navrhuji prodeje zastavit a zahájit přeměnu nemovitostí na budoucí zdroj příjmů z nájmů.

V oblasti výdajů musí být prioritou zachování funkcí samosprávy (péče o městskou část a její občany) a zachování péče o seniory, rodiny s dětmi, sociálně a zdravotně slabší. Nabízí se obnovení provozu gerontologického centra v původním rozsahu (před propouštěním zaměstnanců) nebo obnovení podpory klubu Mapa.

Praha 8 se musí dlouhodobě naučit hospodařit. Teď navrhuji alespoň tato základní prioritní opatření:

  1. Snížit počet radních, případně změnit jejich pozici na neuvolněnou. To sníží platové nároky.
  2. Snížit nebo zrušit případné odměny politikům za projekty. Rada má jít v šetření příkladem.
  3. Změnit způsob provozu kluzišť. Nyní má z nich Praha 8 benefit jen v podobě vstupu zdarma pro ZŠ a MŠ. Nájemné pro provozovatele je 0 Kč.
  4. Připravit krizový plán s variantami dle vývoje.

A samozřejmě: o rozpočtových opatřeních by rada měla otevřeně komunikovat s občany.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články