Městská část Prahy 8 názorně předvedla, jak nedělat rozpočet

Městská část Prahy 8 názorně předvedla, jak nedělat rozpočet

Ve středu 28. 2. 2018 zastupitelstvo MČ Praha 8 odsouhlasilo hlasy koalice složené ze zástupců ANO, ČSSD a Zelených skutečně přelomový rozpočet na rok 2018. Z celkového objemu 1,89 mld. činí schodek rekordních 1,32 mld., Praha 8 si tak nevydělá ani na vlastní provoz, který je v rozpočtu navíc značně podhodnocen (oproti plánovaným 739 mil. musíme, vzhledem k trendu z posledních let, očekávat skutečné náklady někde kolem 900 mil.).

Na krytí schodku MČ plánuje vydat veškeré své zbývající úspory ve výši 772 mil. Výhled do roku 2023 takto už samozřejmě nemůže počítat s žádnými kapitálovými investicemi a další vedení radnice staví před hořkou realitu hospodaření čistě a pouze s 553 mil. na běžné výdaje, což je z dnešního pohledu i na běžný provoz zcela nereálné. Jaké budou dotace z magistrátu? Dosáhne městská část na nějaké dotační tituly EU? Nikdo neví…

Hlasování předcházela vypjatá debata, při které opoziční zastupitelé rozpočet označovali za nezodpovědný, likvidační, jednotlivé položky v rozpočtu zpochybňovali a jednání vyvrcholilo tím, že dvě zastupitelky (Eliška Vejchodská a Dana Blahunková) oznámily, že opouští klub Zelených.

Jestliže se i členové finančního výboru (který mimochodem rozpočet nedoporučil ke schválení) při projednávání rozpočtu dotazují na jednotlivé položky s tím, že jim nerozumí, že neví, do čeho se bude investovat, pak to jednoznačně svědčí o tom, že ani oni neměli přístup k ničemu jinému než stručným a často zavádějícím popisům v důvodové zprávě. Rozpočet nebyl dopředu nikterak představován, vysvětlován či diskutován. Radní pro finance Matěj Fichtner (ANO) na dotazy reagoval vůbec až při závěrečném projevu, a to spíše arogantním bagatelizováním a posměšky, než by něco vysvětlil nebo rozptýlil obavy a maximálně navrhoval, že „samozřejmě, můžeme se o tom bavit“ - Proč se o tomtedy, ale nebavilo dopředu?

Všichni si dokážeme představit situaci, kdy je na místě investovat veškeré své úspory a příjmy, jít takříkajíc na dřeň, ale musíme pro to mít pádné důvody. Jestli třeba chceme přestavět rodinný dům v dílnu či hotel, koupit nemovitost za účelem pronájmu, budeme mít vidinu, že se investice dříve či později vyplatí, nebo že se vrátí finance. Stejně tak bychom mohli důvěřovat orgánům samosprávy, že zrealizují – byť finančně riskantní – projekt, po kterém se rapidně zlepší situace celé městské části a kupodivu historie ukazuje, že právě takové projekty mohou i vést ke vzácné shodě napříč politickým spektrem.

V případě rozpočtu Prahy 8 na rok 2018 ale nebyla patrna ani shoda napříč zastupiteli, ani nebyla prezentována jasná vidina nebo zásadní projekt a z rozpočtu takový projekt dokážeme vyčíst jen stěží. Rozpočet je obecně rovnoměrně rozložen do jednotlivých kapitol.

Uvádíme komentovaný výběr investic:

  • Zateplí se školy a vykachlíkují školní jídelny, do-rekonstruuje se poliklinika Mazurská za 30 mil., která se nedávno zateplila za 36 mil. (z dotací magistrátu, takže není prý co řešit, ale proč se z dotací magistrátu nerealizuje rozumnější projekt?), vybuduje se v Karlíně psí louka za 12 mil. (prý už to je nasmlouvané a couvnout nelze), všeobecně se bude investovat hodně do údržby zeleně a mobiliáře v parcích, přičemž z dosavadních projektů současné koalice a vyjádření radních k plánovaným projektům je zřejmé, že i nadále se budou soustředit na dlažby, asfalt, zídky a předražený mobiliář, méně na zeleň.

  • Nové cyklostezky („bezmotorové komunikace“) se zřizovat v podstatě nebudou, zato ty stávající je nutno rozšířit (ze tří na čtyři metry), asfaltovat a opatřit dopravním značením (jiné městské části značení spíše odstraňují).

  • Boje proti diktátu mobilních operátorů se ujal pan radní Šašek (ČSSD): pro základní školy a školky nechá za 35 mil. vybudovat nové vysílače a wifi (s operátory prý nešlo dohodnout výhodnější tarif než 4 mil. ročně. Nepodlehla tu radnice spíše rozvášněnému pracovníku IT, který volal po zakázce pro spřízněnou firmu?), budou se nakupovat nové stroje pro úklid, bude se bojovat proti nepořádku duplicitní úklidovou četou (je dvojí úklid systémový a perspektivní?), a konečně se investuje velké množství peněz do přípravy projektů, studií a představování studií veřejnosti. Z předchozích let přitom víme, že studie a veřejnost nakonec nebývají zohledňovány a do budoucna, jak upozornila opozice, rozpočet na tyto projekty nebude ani v podobě spolufinancování. Namísto slibovaného nákupu nemovitostí rozpočet počítá s jejich dalším prodejem…

  • Souhrnem nevidíme nic, co by ospravedlňovalo jakýkoliv rozpočet “na dřeň” a vydání všech úspor. Naopak, některé položky by byly sporné i v méně vypjaté finanční situaci. Vidíme snahu, co nejrychleji proinvestovat, co největší objem peněz bez vidiny návratnosti, ale s množstvím příležitostí pro korupční jednání.

A tak se vás vážení voliči ptáme? Jak odmítnout postup, kdy vládnoucí koalice bez předchozího projednání s ostatními zastupiteli a bez účasti veřejnosti (tedy vás) odsouhlasí rozpočet MČ s tak gigantickým schodkem? Rozpočet je veřejná věc, musí být veřejně prezentován, diskutován. A námitky občanů musí být už konečně brány vážně a musí být zohledněny při jeho sestavování. Jinak nikdy nebude fungovat princip zastupitelské demokracie. Tito lidé zastupují jen sami sebe. Piráti zastupují lidi, kteří je volí.

Odkazy

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články