Kriminalita drogově závislých

Kriminalita drogově závislých

Zaznamenali jsme stížnosti obyvatel Ládví a Kobylis na častější výskyt agresivních lidí pod vlivem omamných látek a jejich obavy o bezpečnost ve veřejném prostoru. Bezpečností na Praze 8 a podněty občanů k ní se budeme v zastupitelstvu pečlivě zabývat, pocit bezpečí je velmi důležitou vlastností a nezbytnou podmínkou k rozvoji dalších kvalit veřejného prostoru.

Co se týká Ládví, kde mělo dojít k jednomu z posledních incidentů, dle zdroje mapakriminality.cz, kriminalita za posledních dvanáct měsíců výrazně klesá. V kategorii ”Výroba, držení a distribuce drog” není za květen 2018 žádný záznam (poslední dostupné období v době uzávěrky tohoto vydání Pirátských Listů). Mezi jinými zdroji informací, které zde uvádíme, jsme nahlédli i do letošních zápisů Komise pro bezpečnost MČ Praha 8 a zjistili, že se z nich k této problematice mnoho nedozvíme. Posuďte sami, není to dlouhé čtení, zde je odkaz na poslední dostupný - červnový - zápis.

Piráti se problematice drogové závislosti pozorně věnují, jedním z čerstvých kroků je i nabídka spolupráce v expertním týmu pro Jindřicha Vobořila, mezinárodně uznávaného experta v problematice a národního protidrogového koordinátora v letech 2010-2018, který byl bohužel na pozici nedávno nahrazen osobou s výrazně pochybnějším odborným profilem.

Za Piráty Praha 8 říkáme, že pokud nám ve volbách dáte šanci, snížíme výskyt kriminality drogově závislých tímto souborem kroků:

  1. Prevence vzniku závislosti - zejména podporou efektivní primární prevence v základních i středních školách, ale i podporou volnočasových aktivit a to zejména pro mládež ohroženou vznikem a rozvojem závislosti. Organizátoři sportovních, kulturních, turistických a dalších zájmových kroužků a spolků jsou pro nás vítanými partnery, kteří mohou počítat s naší podporou. Nejlepším řešením problému je, když vůbec nevznikne!

  2. Oživení veřejných prostor - v živém prostředí s obchody, službami a čilým občanským ruchem je menší šance pro agresivní lidi a větší šance pro zdokumentování případného agresivního chování. Doufáme, že probíhající rekonstrukce na plazze v okolí metra Ládví tomu napomůže, nicméně i po ní budeme dbát na rozvoj této lokality.

  3. Koordinace s Městskou policií a Policií ČR - budeme zprostředkovávat občanské podněty a vyvíjet tlak na zahuštění krizových míst pochůzkáři, respektive mobilními služebnami v těch nejpostiženějších místech. Kamerové systémy jsou krajním řešením, které sice v jednotlivých případech může pomoci, ale zvyšuje plošné sledování všech “velkým bratrem”, což podle nás není bezchybný jev. A například stanice metra jsou už teď velmi hustě kamerami osazeny.

  4. Odborná pomoc závislým s cílem snížit jejich agresivní chování a zlepšit přehled o jejich počtech. V tomto ohledu nám přijde inspirativní tento článek k problematice závislosti na pervitinu v ČR.

Jaké jsou vaše zkušenosti a představy o řešení situace? Neváhejte nás kontaktovat přes FB Piráti Praha 8 nebo mailem, těšíme se!

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články