Z rizikového přechodu na Střelničné bude konečně bezpečné místo pro chodce

Z rizikového přechodu na Střelničné bude konečně bezpečné místo pro chodce

Nové opatření zvýší bezpečnost přechodu pro chodce u tramvajové zastávky Ládví. Jeho zkrácením přes jeden jízdní pruh v každém směru ulice Střelničná zmizí velmi nepřehledné a nebezpečné místo v Praze, kde se od roku 2007 stalo 29 nehod. Při nich byl jeden chodec usmrcen, další čtyři těžce zraněni a jedenáct lehce. Poslední vážná nehoda se zde stala v únoru letošního roku, kdy přecházející žena skončila na 14 dní v nemocnici na jednotce intenzivní péče. Celkově dopravní nehody v tomto místě stály více než 59 milionů Kč.

Po přechodu přes Střelničnou ulici v Praze 8 vedle zastávky tramvají Ládví projde ve špičkách 120 až 150 chodců za hodinu. Frekventovaná trasa spojující část sídliště s obchodním centrem, veřejnou dopravou a dalšími službami je však v tomto místě nepřehledná a hlavně velmi nebezpečná, a to zejména z pohledu přecházení dvou jízdních pruhů v jednom směru. Přechod kvůli tomu také nesplňuje normy.

Statistiky dopravní nehodovosti dlouhodobě potvrzují, že je přechod přes Střelničnou ulici velmi rizikový. Vyplývá z nich, že patří mezi vůbec nejhorší na území Prahy. Za posledních 14 let zde totiž došlo k 29 dopravním nehodám. V 16 případech se jednalo o srážku s chodcem, při kterých jeden chodec zemřel, čtyři byli těžce zraněni a jedenáct lehce. Škody se při těchto dopravních nehodách vyšplhaly na 59 milionů korun.

Kvůli zvýšení bezpečnosti chodců bude doprava před přechodem svedena do jednoho jízdního pruhu ve směru na Prosek i do centra. Úprava je zatím navrhována jako nestavební, aby bylo možné operativně reagovat na případně vzniklé problémy v provozu. Pokud se však opatření osvědčí, bude možné jej výhledově realizovat také stavebně. Na požadavek MČ Praha 8 nebude opatření doprovozeno zřízením vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy.

„Tohle místo opakovaně potvrzuje, že je nepřehledné, nebezpečné a pokud s ním něco neuděláme, budou se tam donekonečna opakovat neštěstí na lidském zdraví i životech. Chůze je nejpřirozenější pohyb, ale zároveň ten nejzranitelnější, proto musíme Pražanům vytvářet bezpečné podmínky. Zároveň z dat víme, že tím nijak neomezíme automobilovou dopravu. Ve směru Prosek už teď projíždí tímto místem zhruba 95 % vozidel jedním pruhem, v opačném směru to bylo asi 83 % aut,“ řekl náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě)

Že je potřeba místo upravit, doporučili už v roce 2017 nezávislí odborníci v rámci Dopravní konference s BESIPEM pro hl. m. Prahu, kde se řeší riziková nebo nehodová místa. Ve stejném roce se navíc na nedaleké ZŠ Burešova uskutečnil projekt Bezpečné cesty do školy, který toto místo identifikoval také jako rizikové a dopravní studie navrhovala úpravy, které jsou principem velmi podobné těm aktuálně schváleným.

Součástí tohoto projektu byl také dopravní průzkum, kterým tehdy bylo mimo jiné zjištěno, že ve směru Prosek projíždí tímto místem zhruba 95 % vozidel jedním pruhem, v opačném směru to bylo asi 83 % aut. Data tak potvrzují, že od předešlé světelné signalizace většinou přijíždí vozidla jedním pruhem, tudíž navrhovaná úprava by neměla mít negativní dopad na plynulost dopravy v lokalitě. Ostatně žádné dopravní problémy nevznikaly ani v průběhu nedávné rekonstrukce kanalizace na Střelničné v úseku Davídkova – Štěpničná.

Pro větší přehlednost a zvýšení bezpečnosti chodců je také Policie České republiky, která podpořila iniciativu hlavního města Prahy.

„Na základě provedeného místního šetření a posouzení z dopravně bezpečnostního hlediska jsme jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu vydali souhlasné stanovisko,“ sdělila mluvčí Policie České republiky Eva Kropáčová.

Předpokladem kladného stanoviska PČR bylo dodržení několika podmínek, které Praha zohlednila. Jednalo se o:

  • Dopravní značení bude provedeno v reflexním provedení dle ČSN-EN 12899-1 a osazeno dle zásad TP65 a TP133.

  • Bude dodrženo splnění podmínek k původnímu návrhu, který byl v rozporu s požadavky na bezpečnost silničního provozu, zejména pak zajištění viditelnosti chodců hodlajících použít přechod. Další zásadní podmínkou je nerealizovat změnu vedení jízdních pruhů v prostoru křižovatky Střelničná – Dolejškova

  • Navrhované svislé dopravní značení nebude snižovat viditelnost stávajícího dopravního značení, zejména s důrazem na dopravní značky upravující přednost a na výstražné dopravní značky.

  • Nedílnou součástí tohoto stanoviska bude potvrzení situace dopravního značení.

Na základě souhlasného stanoviska Policie ČR bude nyní podána žádost na příslušný Silniční správní úřad a k realizaci by mohlo dojít na konci léta.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články