V karlínských ulicích bude bezpečněji, vzniknou tady nové přechody

V karlínských ulicích bude bezpečněji, vzniknou tady nové přechody

V karlínských ulicích okolo základní školy na Lyčkovo náměstí bude pro děti o něco bezpečněji. Jedná se hlavně o okolí Pernerovy ulice, kudy chodí do školy velká část dětí.

Na dvou místech tady dojde k úpravě křižovatek, zmizí kruhové objezdy co nejsou kruhové objezdy a upraveny budou také stávající přechody. Ty budou nově vyvýšené a vzniknou i přechody nové. Děti tak ze směru od Pernerovy ulice směrem do školy překonají pouze jednu komunikaci.

Tady na křížení ulic Pernerova – Sovova – Březinova bude také doprava nově ze Sovovy ulice svedena pouze do Březinovy ulice a dojde také k navrácení jednosměrného stavu od Lyčkova náměstí. Druhé rameno silnice do Pernerovy ulice bude zarovnáno s okolním terénem a s chodníkem. Vznikne tak veřejný prostor a dojde i k opravě zídky. 🙂

Pro tuto změnu hlasovali všichni přítomní členové komise pro dopravu, která se uskutečnila tuto středu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články