Kasárna Karlín jsou naprosto jedinečným prostorem na kulturní mapě Prahy

Kasárna Karlín jsou naprosto jedinečným prostorem na kulturní mapě Prahy

Kasárna Karlín jsou naprosto jedinečným prostorem na kulturní mapě Prahy a možná i celé České republiky. Dokazují to pestrostí kulturních zážitků pro různé věkové kategorie i fanoušky rozličných žánrů. Oživují část Prahy 8, která by jinak byla jen šedou zónou za Florencem.

Média v tuto chvíli prezentují pouze vyjádření mluvčího Prahy 8 Martina Šalka. My ale věříme, že rozhodnutí o uzavření není takto jasně černo-bílé. Před unáhleným názorem si, prosím, počkejme také na vyjádření provozovatelů. My rozhodně chceme, aby karlínské Kasárny nadále patřily na naši (nejen) kulturní scénou.

Matěj Velek, Kasárna Karlín

“Dlouhodobě a soustavně pracujeme na tom, aby z naší strany byly splněny všechny formální povinnosti našeho fungování a rozhodně tuto stránku od samého počátku nepodceňujeme. Veškeré věcné i formální závady, které na místě shledal Stavební úřad P8, jsme již v minulosti odstranili, a na příslušný stavební úřad jsme v pondělí 3. 6. podali veškeré nutné podklady pro dodatečné povolení stavby. Včetně kladných vyjádření dotčených orgánů. Chybí pouze rozhodnutí o změně územního plánu, které není v naší moci. Usilujeme o něj dlouhodobě, nicméně až současný vlastník (hl. m. Praha) je v této věci součinný. Momentálně tak vše závisí na změně územního plánu a následném rozhodnutí stavebního úřadu. Rozhodnutí o uzavření má důvod pouze formální, centrum Kasárna Karlín je připraveno bezpečně sloužit veřejnosti okamžitě. Věříme, že rekolaudace se povede co nejdříve a poté bude možné opět v plném rozsahu obnovit provoz kulturního a společenského centra.”

Adam Zábranský, radní pro majetek hl. města Prahy

“V lednu, když byla Kasárna Karlín převedena do vlastnictví města od státu, pražská rada schválila, že kulturní provoz v Kasárnách zůstane zachován. Nicméně není možné jednat v rozporu se zákonem a ve chvíli, kdy stavební úřad Prahy 8 zakázal činnost, nezbývá, než se tomu podřídit. Toto rozhodnutí státní správy jsme nijak neiniciovali a velmi mě mrzí. Považuji za zvláštní, že nějakých 7 let, kdy jsou Kasárna v provozu, stavební úřad žádný problém neměl, a krátce poté, co nemovitost od státu převzala Praha, aniž by se cokoliv jiného změnilo, přijde od stavebního úřadu zákaz činnosti. Základním problémem jsou nezkolaudované stavby a nesoulad s územním plánem, kdy dnes jsou Kasárna v ploše pro armádu a bezpečnost. To druhé Praha řeší již třetím rokem, protože v roce 2021 zastupitelstvo schválilo podnět na změnu územního plánu. Věřím, že na přelomu letošního a příštího roku zastupitelstvo změnu vydá. Co se týče kolaudace staveb, to je hlavně na zodpovědnosti současného uživatele Kasáren, který stavby v uplynulých letech zrealizoval a dle mých informací na stavební úřad již donesl žádost o dodatečné stavební povolení. Doufám, že bude úspěšný. Do budoucna chceme, aby zde vzniklo místo nejen pro setkávání veřejnosti a kulturní akce, ale třeba i pro bydlení nebo pro studenty.”

Kasárna Karlín nedáme.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články