Jak bude vypadat nová škola na Rohanském ostrově? Praha 8 vypisuje architektonickou soutěž

Jak bude vypadat nová škola na Rohanském ostrově? Praha 8 vypisuje architektonickou soutěž

Předmětem soutěže o návrh je návrh architektonického řešení včetně interiéru základní školy Rohan, Praha 8 o velikosti 3×9 tříd, včetně příslušného zázemí a vybavení, tedy zejména specializovaných učeben, tělocvičen a sportovišť, učitelských bytů, kuchyně a jídelny a další navazující infrastruktury a ploch včetně jejího začlenění do nově vznikající městské struktury v lokalitě Rohanské nábřeží, Praha 8; celkem cca 9.500 m2 hrubé podlahové plochy.

Předsedkyní poroty je Ing. arch. Lada Kolaříková, řádnými členy potom za závislé Ondřej Gros (starosta MČ Praha 8), Ing. arch. Lukáš Vacek (vedoucí Oddělení plánování a rozvoje MČ Praha 8), Rozálie Kašparová MSc. (zástupce Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy), řádnými členy poroty za nezávislé potom jsou Ing. arch. Lada Kolaříková, Ing. arch. Jan Kasl, Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ing. arch. MgA. Osamu Okamura. Mezi přizvanými odborníky jsou Ing. Lukáš Janko a Ing. Martin Kodeš (zástupci investora), Ing. Iveta Olšovská (architekt krajinář) a Mgr. Iveta Trojanová (ředitelka školy ZŠ Bohumila Hrabala).

Více informací:

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články