Jaká bude daň z nemovitosti podle městské části Praha 8? My to víme!

15. 09. 2019
Jaká bude daň z nemovitosti podle městské části Praha 8? My to víme!

Možná jste si všimli, že se v Praze má měnit daň z nemovitosti. Pro rychlý přehled situace viz např. článek v Pražském deníku. Vedení HMP ve snaze vyhovět poptávce městských částí, aby mohly více ovlivnit výši daně z nemovitosti (jejíž výnos plyne rovnou do rozpočtů MČ), navrhlo tyto změny v koeficientech pro výpočet daně:

  • zvýšit z 1 na 2 celopražský “místní” koeficient pro všechny nemovitosti. O jeho výši rozhoduje HMP a násobí se jim následující dva koeficienty pro rezidenční a komerční nemovitosti.
  • snížit z 5 na 2,5 “základní” nebo také “velikostní” k. pro rezidenční nemovitosti, jehož výši v rozmezí 2 až 5 si ale v rámci připomínkového řízení mohou nastavit jednotlivé MČ. Ve spojení s místním k. by návrh znamenal pro byty nebo obytné domy zachování výše daně.
  • ponechat na hodnotě 1,5 celopražský “komerční” koeficient (rozhoduje HMP). Ve spojení s místním k. by znamenal zdvojnásobení daně pro komerční nemovitosti.

Snažili jsme se ze zdrojů na P8 zjistit, jakou výši základního koeficientu do připomínkového řízení zaslala P8. Ta ke svému stanovisku v reakci na dopis vedení HMP mohla dojít 3 způsoby: dopisem Starosty, usnesením Rady nebo usnesením Zastupitelstva. Na webu MČP8 jsme našli usnesení Rady MČP8 0342/2019, které bohužel nezveřejňuje důvodovou zprávu, v níž je obsaženo to podstatné - navrhovaná výše základního koeficientu. Když jsme ji po naléhání mailem na starostu Grose a místostarostu Tatranského dostali, nebyli jsme z ní moudří. Posuďte sami, její obsah jsme dali do sdíleného dokumentu: pozor, fialově označený sloupec je sice ten správný, ale směrodatný je až jeho řádek pro velikost místního koeficientu ve výši 2, tedy ne ten, co je fialově zabravený… Představte si, že byste tuto informaci chtěli získat a srovnejte např. s vyjádřením ke stejné věci na Praze 3 nebo Praze 11.

Jasnou a důvěryhodnu informaci z našeho pohledu přineslo až nedávné usnesení Rady HMP , v jehož příloze je přehled výší základních koeficientů za jednotlivé MČ: za Prahu 8 je tam číslo 5. Návrh OZV by mělo projednat Zastupitelstvo HMP 19. Září.

Necháváme pro teď stranou stanovisko Rady MČP8 k výši koeficientu i fakt, že se neopírá o usnesení Zastupitelstva, byť mohlo. To co nás zásadně trápí je, že vedení MČP8 neposkytuje veřejně a pravidelně podstatné části svých rozhodnutí. Výrazně tak občanům komplikuje možnost se samostatně informovat o dění v MČ. Když už si uvědomělý občan dá tu práci a vyhledá si usnesení Rady, zjistí, že ta podstatná informace je “uvedena v ‘Důvodové zprávě’, která není součástí tohoto usnesení”. Ach jo.

Obdobně jako v případě daně z nemovitosti tomu je namátkou ve věci regulace hazardních her, kdy opět ta podstatná část - změna počtu povolených (adres) heren - je uvedena v příloze Důvodové zprávy, která není součástí usnesení…

Proč tyto dokumenty nejsou veřejně dostupné? Stydí se Rada za svá rozhodnutí? Nebo považuje změnu daně z nemovitosti a regulaci hazardních her za tak okrajová témata, že považuje za zbytečné se o ně podělit? I kdyby ano a nepřišla s FB postem nebo zprávou v novinkách na webu MČ, upadla by jí ruka, kdyby ten dokument navíc měla přiložit veřejně ke svému usnesení na webu? Na důvod nezveřejnění DZ k dani nemovitosti a obecně na kritéria, podle kterých se Rada rozhoduje zda dokumenty na web dá, nebo ne, jsme se zeptali. Dostali jsme od Starosty Grose z našeho pohledu vyhýbavou odpověď, že zákon neukládá povinnost důvodové zprávy zveřejnit a že by se musely anonymizovat osobní údaje v nich. V důvodové zprávě k dani z nemovitosti však žádné osobní údaje nejsou. Prosíme vás: ptejte se současného vedení Prahy 8, proč nezveřejňuje podstatné části svých rozhodnutí, a přemýšlejte o jeho přístupu k transparentnosti.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články