Aquacentrum na Šutce se rozšíří, přibude venkovní část

Aquacentrum na Šutce se rozšíří, přibude venkovní část

Rada hlavního města Prahy schválila záměr na vypracování projektové dokumentace na výstavbu venkovní části plaveckého areálu Šutka za 250 milionů korun. Ten je společně s plaveckým bazénem Strahov a Výstaviště jedním ze tří velkých bazénu, který je vlastněn hlavním městem.  

“Sportovní infrastruktura a její technický stav jsou klíčovými proměnnými pro další rozvoj sportu na území hl. m. Prahy. Realizace potřebných investic do vlastní sportovní infrastruktury je jeden z hlavních cílů města plynoucích z Plánu rozvoje sportu a sportovních zařízení v hl. m. Praze 2021-2032. Investice do Aquacentra Šutka vyýrazně pomůže navýšit kapacitu a zvýšit dostupnost sportovních zařízení provozovaných městem,” uvedl pražský radní pro oblast školství a sportu Vít Šimral.

“Jsem rád, že kromě dvou venkovních koupališť na Ládví a Na Stírce získá Praha 8 další místo, kam budou moci lidé jezdit v parných dnech. Jsem přesvědčen, že horkých dnů bude v příštích letech přibývat, a že léta budou ještě teplejší než v současné době. Doufám, že se v blízké době podaří vybudovat také i dlouho slibovaný skatepark v Bohnicích, místní po něm dlouhodobě volají,” říká zastupitel městské části Praha 8 Pavel Franc.

Projektové záměry investiční části Plánu rozvoje sportu hl. m. Prahy budou pro jednotlivé roky dále upřesňovány na základě konkretizovaného zásobníku investičních projektů v rámci navazujících Akčních plánů rozvoje sportu v hl. m. Praze pro období let 2021–2024, 2025-2028 a 2029-2032.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články