Aktivismus, kdy se sousedé zajímají, je v pořádku

Aktivismus, kdy se sousedé zajímají, je v pořádku

Je potřeba rozlišit dva druhy aktivismu. První, který známe především z novinových titulků, kdy se lidé přivazují ke stromům a lehají si před těžkou stavební techniku. Druhý aktivismus, se kterým se setkáváme v poslední době je ten, kdy se sousedé aktivně zajímají o dění v okolí a o budoucí stavební záměry. Většina developerů se již naučila komunikovat nejen s městskými částmi, ale také s veřejností. Konají se tak nejrůznější komentované procházky, panelové diskuze, a nebo veřejná projednání.

Ten druhý způsob aktivismu vnímám pozitivně. Mělo by to být již standardem při komunikaci jakéhokoliv zásadního stavebního projektu již ve fázi plánování. Je obvyklé, že nové projekty vznikají ve stávající zástavbě a musejí tak zohlednit další aspekty v území.

Jsme proti zástavbě a neuváženému zahušťování sídlišť, stejně tak proti rušení zelených parkových ploch a přeměnou na zastavitelné plochy. Chápu, že město se vyvíjí, ale je nutné zachovat i plochy pro relaxaci v podobě parků, a nebo veřejné vybavenosti. Na to často developeři zapomínají.

Aktuálně se projednává Metropolitní plán, který v budoucnu nahradí zastaralý územní plán. A co to vlastně je? Důležitý podklad pro vlastníky pozemků, samosprávu i státní správu. Určuje typ a způsob možného využití pozemků. Říká, kde může vzniknout veřejná vybavenost jako je škola, školka, lékařské zařízení, kde park nebo naopak objekt k bydlení či obchodní dům. Součástí je i určení maximální výšky objektů. Teď je ten čas, kdy je možné k němu vznést připomínky. Doporučuji navštívit www.metropolitniplan.praha.eu a zkontrolovat vaše okolí.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články