Rozvoji nelze bránit, důležitá je ale hlavně komunikace s občany

Rozvoji nelze bránit, důležitá je ale hlavně komunikace s občany

Jak by měla Praha 8 reagovat na výstavbu na Invalidovně, Pelc-Tyrolce a v Čimicích? Jako každá světová metropole, tak i Praha se vyvíjí. Rozvoji nelze zabránit, ale je potřeba ho korigovat a diskutovat o něm. Lokality jako jsou Invalidovna, Pelc – Tyrolka nebo Čimice jsou sice území spadající pod Prahu 8, ale každá z nich potřebuje svůj specifický přístup.

Invalidovna je hustě osídlené sídliště, kde se plánuje masivní výstavba. Ta bude mít za následek zvýšení provozu, přinese komplikace s parkováním a vyšší nároky na občanskou vybavenost. Aktuálně pro obyvatele sídliště slouží pouze jeden supermarket Albert. Ten bude v průběhu stavby navíc zcela zdemolován, a nový bude otevřen až po několika letech. V oblasti Pelc-Tyrolky pak prostor slouží primárně jako dopravní uzel, nacházejí se tam také objekty školních kolejí a univerzita. Budoucí podobu má ovlivnit i změna územního plánu.

Praha 8 by se měla primárně zajímat o potřeby současných obyvatel daného území, při jednání s investorem zdůrazňovat své požadavky, a zmiňovat i obavy, které realizace stavebních záměrů přináší. Mezi ně patří hluk, prach či dočasné omezení komunikací. Dlouhodobě také tvrdíme, že chybí místo, kde by se obyvatelé osmičky dozvěděli o chystaných stavebních záměrech. Dokážu si představit, že na webu MČ Praha 8 může být interaktivní mapa se všemi informacemi. V tomto volebním období vznikla metodika pro jednání s investory. Ta naučila investory představovat své záměry s předstihem a společně s MČ tak hledat vhodná řešení. To považuji za důležité, protože stejně jako ve vztahu je i tady důležitá komunikace. Ta musí probíhat nejen mezi městskou částí a investorem, ale hlavně mezi investory a obyvateli.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články