Vojtěch Blahoš

student mezinárodních vztahů

Je mi 20 let a jsem studentem na fakultě mezinárodních vztahů VŠE. Studuji zde mezinárodní studia a diplomacii, což je obor, kterému bych se chtěl v budoucnu profesně věnovat. Celý život bydlím v Bohnicích.

Když jsem chodil na základní školu, byl jsem zvolen do nově vzniklého Zastupitelstva mladých MČ Praha 8. Jednalo se o aktivitu radnice, jak přiblížit dětem a mládeži chod radnice a městské části. S příchodem nového vedení radnice v roce 2018 však tato iniciativa zanikla. Věnoval jsem se tedy jiným formám žákovských a studentských organizací, které se věnovaly participaci mládeže na veřejném dění.

Na jaře 2021 jsem se stal registrovaným příznivcem Pirátů, neboť mi tato strana přišla ideově nejblíže.