Zateplit domy ano nebo ne?

Zateplit domy ano nebo ne?

Určitě ano, finance jsou připravené.

S novou koalicí vznikají i nové komise rady. Jednou z nich je například komise pro bytová družstva a SVJ. Od vzniku se ještě nesešla, ale klade si za cíl pomoci bytovým družstvům a společenství vlastníků jednotek ve zlepšení fungování, například při využívání dotačních titulů pro zlepšení technického stavu objektů, ale i ekonomické situace subjektů. Pirátským členem je zastupitel Karel Ptáček, můžete se na něj obracet s dotazy na e-mail na karel.ptacek@praha8.cz.

Připomínáme, že stále běží dotační program zelená úsporám, kde bytová družstva a SVJ mohou žádat až 30% nákladů na zateplení bytových domů, nebo například výměnu oken. Připomínáme, že je možné žádat i zpětně.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články