Zastupitelstvo Prahy 8 řešilo dopravu, parkování na Velké Skále a čestné občanství

16. 09. 2021
Zastupitelstvo Prahy 8 řešilo dopravu, parkování na Velké Skále a čestné občanství

Předložený program bez viditelných kontroverzních bodů sliboval rychlý průběh. Nicméně už při projednávání samotného programu se ukázalo, že tomu tak nebude.

Náš zastupitel Martin Staněk už potřetí navrhl změnu pravidel jednání výborů tak, aby se jich veřejnost mohla účastnit. Koalice ODS/TOP-STAN/Patrioti/ANO návrh opět nepodpořila. Také navrhl obdobnou změnu pravidel pro komise, ale ani tu koalice nepodpořila.

Jednomyslně jsme schválili návrhy na udělení čestných občanství RNDr. Miloslavu Štulcovi, Milanu Špinkovi a Ondřeji Hrabovi. Této pocty se tak dostane vynikajícímu závodníkovi na ploché dráze, dlouholetému dobrovolníkovi v péči o seniory, i významnému divadelníkovi.

U pronájmu kluzišť se rozproudila diskuze ohledně jeho výhodnosti. Ačkoliv koalice uvádí úsporu v řádu milionu, někteří opoziční kolegové mají pocit, že úspora by mohla být ještě větší a že se vlastně jedná o podporu podnikání současných provozovatelů. Jsme rádi, že se místostarostovi Jiřímu Vítkovi (Patrioti pro Prahu 8) podařilo najít způsob, jak v provozu kluzišť pokračovat a nedotovat je plně z rozpočtu městské části tak jako v minulosti. Ale vzhledem k nedostatku informací ohledně výběru provozovatele jsme se v tomto bodě hlasování zdrželi.

Navrhovali jsme také vyzvat náměstka primátora pro dopravu Adama Scheinherra (Praha sobě) k lepší koordinaci dopravních úprav na území MČ Praha 8 a k zajištění podpory pěší a hromadné, zejména kolejové dopravy. Ani pro tuto výzvu se u koalice podpora nenašla. Místo toho prošlo původně navržené usnesení od Martina Jedličky (TOP 09). Prošlo toto usnesení:

Zastupitelstvo městské části Prahy 8

I. vyzývá náměstka primátora pro dopravu Adama Scheinherra z Prahy Sobě, aby zanechal veškerých kroků v dopravě, které pod různými záminkami, jako je zvýšená bezpečnost nebo rozvoj cyklodopravy atd. v reálu pouze komplikují dopravu na území MČ Praha 8, ale i v celé Praze, a zhoršují životní prostředí i celkový životní komfort občanů Prahy,

II. vyzývá náměstka primátora pro dopravu, aby při přípravě dopravních opatření více dbal stanovisek jednotlivých městských částí,

III. pověřuje starostu MČ, radního pro dopravu a předsedu komise pro dopravu, aby s usnesením ZMČ seznámili primátora hl. m. Prahy a náměstka primátora pro dopravu.

Náš zastupitel Karel Ptáček interpeloval radního Tomáše Slabihoudka (TOP 09) ohledně získání informací o tom, jestli Rada městské části Praha 8 řeší budoucí dopravní obslužnost Karlína/Invalidovny. Aktuálně probíhá masivní výstavba na Rohanském ostrově, kde se bude nově dle odhadů pohybovat dalších cca 11 tis. lidí a zajímalo ho, jak na to budeme dopravně připravení. Současně se připravuje i uzavření a rekonstrukce stanice metra Invalidovna a doprava bude kolabovat. Radní Slabihoudek přiznal, že aktuálně Praha 8 nic neřeší, a že je nutné, aby Praha vybudovala městský okruh z Pelc-Tyrolky přes Vysočany do Štěrbohol.

Vyslechli jsme si interpelace občanů ohledně odkupu pozemků pod jejich domy v ulici S.K.Neumanna v Libni. Radní Tomáš Hřebík (STAN) přislíbil pomoc a vyřešení.

Další zastupitelstvo městské části Prahy 8 se uskuteční mimořádně 29. září 2021 od 14 hodin. Bude se řešit hlavně Nová Palmovka.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Zastupitelstvo Prahy 8 na návrh Pirátů odmítá demolici Včel v Ďáblicích a žádá CPI Reality, aby dodržovala platnou územní studii
13.09.2023

Zastupitelstvo Prahy 8 na návrh Pirátů odmítá demolici Včel v Ďáblicích a žádá CPI Reality, aby dodržovala platnou územní studii

Tohle usnesení bylo jednomyslné. Zastupitelstvo MČ Praha 8 na můj návrh přijalo usnesení, že městská část nesouhlasí s demolicí objektů okrskového centra občanské vybavenosti (tzv. Včel) v Tanvaldské ulici. Zapsaná územní studie sídliště Ďáblice deklaruje,...