Lukáš Wagenknecht: Řešíme legislativní úpravu, která by konečně vyřešila spádovou turistiku

Lukáš Wagenknecht: Řešíme legislativní úpravu, která by konečně vyřešila spádovou turistiku

Zápisy prvňáčků do základních škol jsou za rohem. Bohužel pro řadu škol a ředitelů s tím přichází i problém tzv. spádové turistiky, kdy někteří rodiče účelově mění bydliště dětí kvůli spádovosti, aby se dostali na jimi preferovanou školu.

Jednou z takových škol je i Smysluplná škola v Karlíně, kde se situace v loňském roce vyhrotila natolik, že hrozilo losování žáků, kteří budou na školu zapsání. To staví do velice nepřijemné a nespravedlivé pozice ty, kteří v dané lokalitě opravdu žijí. Tehdy mě oslovilo i několik rodičů, abych pomohl situaci řešit i na legislativní úrovni. V letošním roce se ZŠ Lyčkovo náměstí bude spádové turistice bránit a trvalý pobyt dítěte a rodičů prověřovat.

Od loňského zápisu jsem s panem Janem Kordou, ředitelem ZŠ Lyčkovo náměstí v kontaktu a bavíme se o možných řešeních. Dnes jsme se s panem ředitelem a také s pirátským zástupcem na MŠMT Martinen Úlovcem na společné schůzce bavili o možných variantách legislativní úpravy, která by problém spádových turistů konečně vyřešila. Možností je několik a nyní budeme iniciovat posun této problematiky v rámci legislativního procesu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články