Vlastníci památkově významných objektů z Prahy 8 mohou získat dotaci

Vlastníci památkově významných objektů z Prahy 8 mohou získat dotaci

Posledních pár dní zbývá do ukončení podávání žádostí o dotace pro vlastníky památkově významných objektů. Tento dotační titul každoročně vypisuje Magistrát hlavního města Prahy.

Dotace vlastníkům památkově významných objektů jsou každoročně poskytovány na nemovité kulturní památky, na nemovité objekty v památkových rezervacích a v památkových zónách v hlavním městě Praze, na restaurování movitých kulturních památek na veřejně přístupném místě na území hl. m. Prahy. Dále se poskytují dotace vlastníkům památkově významných objektů na stavební a restaurátorské práce související s odstraněním graffiti maleb a se zajištěním antigraffitových nátěrů (tyto práce musí být výslovně uvedeny v závazném stanovisku OPP MHMP).

“Dotaci lze využít například pro opravy fasády, výměnu oken, klempířské a zdobné prvky vašeho bytového domu. Kdo stále váhá s podáním, zkompletujte nutné přílohy a vyražte do podatelny,” vysvětluje náš zastupitel Karel Ptáček a místopředseda komise pro bytová družstva a společenství vlastníků.

Více informací najdete na webu https://pamatky.praha.eu/jnp.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články