Tohle je nový Metropolitní plán! Můžete ho připomínkovat

Tohle je nový Metropolitní plán! Můžete ho připomínkovat

Tohle je plán! Praha má návrh metropolitního plánu určený k připomínkování! Plán si můžete prohlédnout na velké výstavě v CAMP - Centru architektury a městského plánování. Připomínkování bude probíhat do konce června letošního roku, a to jak elektronicky přes Portál Pražana, tak i osobně v CAMPu. Tam Vám také vysvětlí, jak se v novém Metropolitním plánu orientovat, a jak podávat námitky.

“Metropolitní plán je tím nejvýznamnějším dokumentem na další desetiletí, protože předurčuje další rozvoj města. Od začátku května se také plánuje kontaktní kampaň v podobě informačních kontejnerů, workshopů a setkání s odborníky,” říká náš zastupitel Karel Ptáček, který se nedávného slavnostního zahájení výstavy v CAMP také účastnil.

A možná se teď ptáte, k čemu je takový plán dobrý.

Především chrání to, co je v našem městě cenné a co si přejeme zachovat. Třeba parky na sídlištích, výhledy na pražská panoramata nebo jedinečný charakter městských čtvrtí. Prostě aby se nestalo, že Libeň nebo Karlín už nebudou vypadat jako Libeň a Karlín. Zkrátka se nestane, že vám vykácejí stromy v okolí bydliště nebo postaví před oknem mrakodrap. To nový Plán nedovolí. Plán naopak usnadní žádoucí rozvoj města – aby přibývalo nejen zelených ploch, ale také aby se stavělo více bytů v brownfieldech. Pomůže také tzv. městu krátkých vzdáleností - podpoří rozvoj občanské vybavenosti v okolí míst, kde bydlíme. Cílem, je abychom to do parku, na hřiště nebo do obchodu neměli déle než 15 minut.

Další informace najdete na metropolitniplan.praha.eu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články