Rohanský ostrov se opět stane ostrovem! Vznikne tu nový velký přírodní odpočinkový park

Rohanský ostrov se opět stane ostrovem! Vznikne tu nový velký přírodní odpočinkový park

Rohanský ostrov se opět stane ostrovem! Vznikne tu nový přírodní odpočinkový park Maniny. Dnes tak rozhodla rada hlavního města Prahy.

56 hektarů na pomezí Karlína a Libně v oblasti zvané Maniny změnu potřebuje jako sůl. V současné době jsou tady náletové dřeviny a v leckterých částech také i nepořádek. Proto je skvělé, že se místo začne proměňovat. Odkopáním několika metrů zeminy tady vznikne také nový průtočný kanál – nové rameny Vltavy je dlouhodobě zanesené v územním plánu a je součástí protipovodňové ochrany našeho města.

Rohanský ostrov byl kdysi vltavským ostrovem, dnes je tato část Karlína ostrovem jen podle názvu. Jméno Rohanský nese po jednom ze svých vlastníků – Josefu Rohanovi, měšťanu a tesaři, který byl jeho majitelem po roce 1850. Někdejší ostrov vznikl z povodňových nánosů. Největší rozsah ostrova byl od Těšnova až po dnešní Šaldovu ulici. Kolem roku 1900 byl na západním konci spojen s ostrovem Jerusalemským. Ve dvacátých letech 20. století byl při rozsáhlé regulaci vltavského koryta sloučen s Libeňským ostrovem. Oba tehdejší ostrovy byly zároveň spojeny s karlínským pobřežím a s územím Manin. Rameno řeky, na němž byl dříve provozován karlínský přístav, bylo zasypáno v padesátých letech 20. století. Rohanský ostrov nekvetl do krásy. Dlouhá léta byl v podstatě černou skládkou, periferií uprostřed města. V době výstavby metra sloužil jako úložiště materiálu z výkopů. V roce 1999 byly zahájeny rozsáhlé úklidové práce před plánovanou revitalizací oblasti.

O konkrétní podobě celého parku rozhodne mezinárodní architektonická soutěž, kterou vyhlásí Praha a Institut plánování a rozvoje Prahy.

Ke stažení

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články