Na Rohanském ostrově bude 19 nových ulic pojmenovaných po významných filozofech

Na Rohanském ostrově bude 19 nových ulic pojmenovaných po významných filozofech

Praha 8 má 19 nových ulic. Nachází se na Rohanském nábřeží a názvy nových ulic tvoří jednotný ideový celek a to sice podle významných filozofů a osobností, které jsou spojeny s myšlenkou pacifismu. Na tato pojmenování ulic má v budoucnu navazovat také umístění Zvonu #9801, který symbolizuje tisíce zvonů ukradených nacisty za války. Co na to říkáte?

Tady je seznam názvů nových ulic:

Zátkova

 • Ferdinand Zátka (1845–1901) byl významný podnikatel. V roce 1877 založil v Karlíně pekárnu, v roce 1879 pak jednu z prvních sodovkáren ve střední Evropě a později další potravinářské závody.

Levinasova

 • Emanuel Levinas (1906–1995) byl francouzsko-židovský filozof. Zabýval se zejména fenomenologií, judaismem a etikou.

J. L. Fischera

 • Josef Ludvík Fischer (1894–1973) byl český filozofem, sociologem a představitelem filozofického strukturalismu, který se zabýval zejména problematikou míru a jeho zajištění ve světě plném konfliktů a napětí.

Kantova

 • Immanuel Kant (1724–1804) byl německý filozof a jeden z nejvýznamnějších evropských myslitelů a poslední z představitelů osvícenství.

Hegelova

 • Georg Wilhelm Fridrich Hegel (1770– 1831) byl německý filozof, představitel německého idealismu a jeden z nejvýznamnějších filozofů moderní doby.

Husserlova

 • Edmund Husserl (1859–1938) byl německý filozof moravského původu. Působil převážně v Německu. Je zakladatel moderní fenomenologie.

Derridova

 • Jacques Derrida (1930–2004) byl francouzský filozof považovaný za zakladatele dekonstrukce. Jeho dílo výrazně ovlivnilo literární vědu a další obory v Evropě i v USA.

Carnapova

 • Rudolf Carnap (1891–1970) byl německý filozof, matematik a logik. Byl klíčovou osobností ve filozofickém hnutí zvaném logický pozitivismus.

Kohákova

 • Erazim Václav Kohák (1933–2020) byl český filozof a publicista, zabývající se často ekologickými tématy. V letech 1948 až 1989 žil v exilu. Kohákovo filozofické dílo vychází z fenomenologie a tradičních protestantských hodnot.

Millova

 • John Stuart Mill (1806–1873) byl anglický filozof, empirik, politický ekonom a liberální politik. Byl jedním z nejvýznamnějších myslitelů 19. století.

Scrutonova

 • Roger Vernon Scruton (1944–2020) byl britský filozof, estetik, politolog, spisovatel a hudebník. Byl zastáncem a typickým představitelem konzervatismu. Roku 1979 se podílel na činnosti tzv. „podzemní univerzity“ v Československu.

Hejdánkova

 • Ladislav Hejdánek (1927–2020) byl český filozof, kritický žák Emanuela Rádla, Josefa Lukla Hromádky a Jana Patočky, jeden z mluvčích Charty 77 a profesor Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

Hobbesova

 • Thomas Hobbes (1588–1679) byl anglický filozof, který nejvíce proslul politickou filozofií. Jeho kniha „Leviathan“ dala základ většině západní politické filozofie z hlediska teorie společenské smlouvy.

Sokolova (dnešní název Růžodolská)

 • Jan Sokol (1936–2021) byl filozof, disident, překladatel filozofických textů, vysokoškolský pedagog, publicista a politik.

Paloušova (dnešní název Vitáčkova) Radim Palouš (1924–2015) byl filozof, pedagog a komeniolog, mluvčí Charty 77 a v letech 1990–1994 rektor Univerzity Karlovy.

Wittgensteinova (dnešní název Buriánkova)

 • Ludwig Josef Johan Wittgenstein (1889–1951) byl jeden z nejvlivnějších filozofů 20. století. Zabýval se zejména analytikou filozofií a filozofií jazyka.

Lockeův park

 • John Locke (1632–1704) byl anglický filozof proslulý zejména svou empiristickou teorií poznání a svou politickou filozofií, v níž hájil přirozenou svobodu a rovnost lidí. Hluboce ovlivnil britské osvícenství a pozdější liberální myšlení.

Parfitův park

 • Derek Antony Parfit FBA (1942–2017) byl britský filozof, který se specializoval na osobní identitu, racionalitu a etiku.

Rawlsův park

 • John Rawls (1921–2002) byl americký liberální politický filozof, profesor Harvardovy univerzity a autor proslaveného díla „Teorie spravedlnosti“.
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Jak bude vypadat nová škola na Rohanském ostrově? Praha 8 vypisuje architektonickou soutěž
18.01.2022

Jak bude vypadat nová škola na Rohanském ostrově? Praha 8 vypisuje architektonickou soutěž

Předmětem soutěže o návrh je návrh architektonického řešení včetně interiéru základní školy Rohan, Praha 8 o velikosti 3×9 tříd, včetně příslušného zázemí a vybavení, tedy zejména specializovaných učeben, tělocvičen a sportovišť, učitelských bytů, kuchyně a...