Betonárna by měla z Karlína zmizet, souhlasili jsme s neprodloužením smlouvy

Betonárna by měla z Karlína zmizet, souhlasili jsme s neprodloužením smlouvy

Zastupitelé městské části Praha 8 schválili usnesení s nesouhlasem další existence komplexu “betonárny” a souvisejících staveb a to včetně dočasné obslužné účelové komunikace. Jedná se o dočasné stavby TBG Metrostav s.r.o. v lokalitě Rohanský ostrov v Karlíně.

Betonárna v Karlíně byla postavena v sedmdesátých letech kvůli výstavbě metra jako dočasná stavba, nicméně funguje již zhruba padesát let. Naši zastupitelé i ostatní zastupitelé napříč politickým spektrem nepodpořili prodloužení smlouvy se společností Metrostav, která betonárnu provozuje. Zastupitelé zároveň požadují, aby Magistrát hlavního města nečinili žádné kroky, které by vedly prodlužování stavebního povolení, respektive prodlužování období pro dočasnou stavbu a prodlužování nájemních smluv na pozemky, kde se betonárka a související stavby nachází. Věříme, že magistrát bude rozhodnutí naší městské části respektovat, a v Karlíně tak dojde v příštích letech ke zlepšení ovzduší.

Představou městské části Praha 8 je, aby betonárna a další související dočasné stavby byly odstraněny do konce roku 2021.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články