Praha začala stavět Štvanickou lávku, hotovo bude na jaře 2023

Praha začala stavět Štvanickou lávku, hotovo bude na jaře 2023

Dnes byla zahájena stavba Štvanické lávky, která propojí Karlín s Holešovicemi. Hotovo bude za zhruba 14 měsíců - otevření nové lávky by mělo být začátkem jara příští roku. Pěším a cyklistům se tak výrazně usnadní přesun mezi oběma břehy řeky a zlepší se i přístup do zeleně na Štvanici.

Díky lávce se karlínští dostanou za pár minut před brány Holešovické tržnice. Urychlí taky cestu lidem z Žižkova. Svou polohou totiž navazuje na Vítkovský tunel. Skvělé také je, že díky nové lávce bude i pohodlnější přístup na ostrov Štvanice. Rekonstrukce se dočká i Bubenské nábřeží na holešovické straně a cyklostezka na karlínské straně.

“Po našem nástupu do vedení hlavního města Prahy byla dopravní infrastruktura včetně většiny mostů v katastrofálním stavu, proto se od počátku stala její postupná obnova jednou z našich hlavních priorit. Kromě oprav stávajících mostů ale pracujeme i na mostech nových. Skvělé je, že získáme i nový bezbariérový přístup na ostrov Štvanice, který čeká celková proměna a stane se z něj nový park. Štvanická lávka bude strategická i pro cyklodopravu, protože propojí cyklostezky vedoucí podél řeky na obou březích,” uvádí primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

“Spojení novou lávkou mezi Karlínem a Holešovicemi je dobrý krok, jak zajistit občanům snadnou a bezpečnou prostupnost mezi oběma čtvrtěmi pěšky či na kole. Osobně jsem rád, že projekt zahajujeme symbolicky v roce, kdy slavíme 100 let připojení Karlína k hlavnímu městu Praze,“ říká starosta městské části Praha 8 Ondřej Gros (ODS).

“Spojení dvou břehů Vltavy obyvatelé Karlína a Holešovic potřebovali dlouhé roky. Výstavbu lávky, která propojí Karlín s Holešovicemi, jsme proto měli také v našem programu pro komunální volby v roce 2018. Jsem moc rád, že hlavní město Praha pod vedením Pirátů teď lávku začíná stavět. Dík zaslouží všichni, kteří se na tom podíleli,” říká předseda Pirátů v Praze 8 Martin Štěrba.

Lávka je navržena jako segmentový trámový most s parapetními nosníky. Délka mostu je 299,4 metru, délka boční rampy na Štvanici je 84 metrů. Stavba sestává z osmi polí, maximální rozpětí pole je 55,4 metru. Založena bude hlubinně na velkoprůměrových vrtaných pilotách. Počítá se také se zakládáním v řece Vltavě. Krajní pole na holešovickém břehu je pro případ povodní navrženo jako zdvižné.

Podoba HolKy vzešla z mezinárodní architektonicko-konstrukční soutěže a vítězná podoba je od autorů Petr Tej, Marek Blank a Jan Mourek. Konstrukce nejde do výšky a nebude bránit chodcům a cyklistům v pohledech na Prahu, vodu a stromy. HolKa bude postavena z ušlechtilého materiálu, ultra-vysokohodnotného betonu (UHPC – ultra-high-performance-concrete) s lesklým bílým mramorovým povrchem. Na lávku bude komfortní a jednoduchý přístup, její návrh počítá i s požadavky protipovodňové ochrany a bezbariérového řešení nástupů na lávku.

Stavba lávky si vyžádá také mimořádná dopravní opatření. Práce budou realizovány v koordinaci s chystanou rekonstrukcí kanalizace na Bubenském nábřeží před Pražskou tržnicí i s následnou obnovou komunikace včetně tramvajové tratě na stejném místě. První omezení automobilové i cyklistické dopravy včetně pěších je naplánováno už od soboty 15. ledna 2022.

Zahájení výstavby Štvanické lávky

Vizualizace Štvanické lávky

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články