Praha bude spolupracovat s dopravním podnikem a Prahou 8 na rozvoji Palmovky

Praha bude spolupracovat s dopravním podnikem a Prahou 8 na rozvoji Palmovky

Rozsáhlé území mezi stanicemi metra Palmovka a Invalidovna o rozloze přibližně 10 hektarů bude do budoucna sloužit pro bydlení, pracovní příležitosti, ale i služby nebo zde vzniknou školská zařízení. Magistrát hlavního města Prahy Prahy společně s Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP) a městskou částí Praha 8, kterým zdejší pozemky patří, se dohodly na koordinovaném rozvoji celé lokality pod vedením hlavního města. Jedná o takřka jediné takto konsolidované území v blízkosti centra a v přímé návaznosti na stanici metra Palmovka.

“Na koordinovaném rozvoji území pracujeme již více než rok. Nyní se otevírá možnost, že pro tento dnes zanedbaný brownfield vznikne podrobný plán rozvoje z hlediska jeho budoucího využití, ale i co se týká návaznosti na další lokality. Podaří se nám tak dosáhnout propojení městských čtvrtí Palmovky s Karlínem a Rohanským ostrovem,” říká Petr Hlaváček, náměstek primátora pro územní rozvoj.

Na rozdíl od jiných pražských rozvojových území, kde hlavní město není majoritním vlastníkem pozemků, může město ve spolupráci s DPP a městskou částí pozemky v čase zhodnotit tak, že bude skutečně využit jejich potenciál. Výstavba může být realizována buď přímo městem nebo ve spolupráci se soukromým sektorem podle městem připraveného takzvaného masterplanu. Lokalita je vhodná jak pro bytovou výstavbu, tak pro pracovní příležitosti, ale samozřejmě i pro služby veřejné vybavenosti nebo školství.

“Důležitým vlastníkem v území je také Dopravní podnik hl. m. Prahy a díky memorandu začnou všichni důležití aktéři jednat u jednoho stolu a společnými silami začneme rozvíjet dnes zanedbaný brownfield v širším centru Prahy,” dodává náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Městské pozemky jsou už nyní předané k hospodaření magistrátem založené Pražské developerské společnosti, která bude rozvojové zájmy Prahy v této lokalitě investorsky řídit včetně nalezení vhodného modelu dlouhodobé spolupráce všech stran na koordinaci a rozvoji území.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články