Otevřený dopis radnímu pro kulturu Švarcovi

Otevřený dopis radnímu pro kulturu Švarcovi

Nejlepší cestou, jak předejít pochybnostem o smysluplném využívání veřejných prostředků, je vystavit veškeré nakládání s nimi veřejné kontrole. Pro nás Piráty je tak zajištění transparentních postupů na všech úrovních veřejné správy jeden z hlavních cílů. Velice by nás proto potěšilo, kdyby i současné vedení MČ Praha 8 věnovalo více pozornosti základním principům transparentního přístupu.

Vzhledem k setrvačnosti zvyků z dob minulých chápeme, že i při nejlepší vůli je zveřejňování všech důležitých informací o hospodaření MČ spíše hudbou budoucnosti. Pro začátek proto navrhujeme, aby se podstatné informace dostávaly alespoň do rukou členů výborů a komisí, které by tak mohly přispět svou kontrolní a poradní funkcí, respektive vlastními silami následně informace šířit a zveřejňovat.

Martin Staněk, člen komise Rady MČ Praha 8 pro kulturu a volný čas, se opakovaně a bohužel marně dožaduje informací o financování kulturních akcí (spolu-)pořádaných městskou částí. Snad z nedostatku otrlosti vůči tmářskému přístupu hlavních postav komise byl na prvním jednání překvapen, že seznam plánovaných kulturních akcí byl členům komise předložen bez nejmenší zmínky o spjatých nákladech. Jelikož se jednalo o první schůzi současné komise, nepovažoval za vhodné tuto věc rozmazávat veřejně a prakticky se ptal po těchto informacích. Odpovědí mu nejdříve byla velmi příkrá zamítavá reakce od tajemníka komise ve smyslu “…to si myslíte, že bychom v každém řádku seznamu měli částku nákladů?” doprovázená přitakáváním radního pro kulturu, sport a volný čas p. Švarce (Patrioti) a nevzrušeným úsměvem předsedkyně komise pí. Krausové (TOP09-STAN).

Na základě následného a v zápise zaznamenaného příslibu p. Švarce informovat komisi o financování akcí svitla naděje, že údaje před dalším zasedáním nechá komisi rozeslat, nebo je s nimi seznámí nejpozději při zasedání. To se bohužel opět nestalo a to ani přes zmíněný příslib, ani přes jeho připomenutí mailem ve dnech před zasedáním. V průběhu druhého zasedání komise na opětovný dotaz k předpokládaným nákladům p. Švarc reagoval opět zamítavě a tentokrát s tím, že plán akcí se neustále mění a nelze tedy náklady předpokládat.

Nechceme spekulovat, zda je příčinou takového přístupu lenost, krytí nekalých praktik, neschopnost, jejich kombinace, nebo něco úplně jiného.

Vyzýváme proto současné vedení městské části, aby dostálo svým proklamacím o transparentnosti a aby před jednáním výborů a komisí zásobilo jejich členy informacemi, které nedovolí pochybnost o smysluplném využívání peněz daňových poplatníků.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články