Městská část má preventivně sociálním problémům předcházet

Městská část má preventivně sociálním problémům předcházet

Role městské části v sociální oblasti je dána zákonem o sociálních službách. Nemám pochybnosti, že Praha 8 tento zákon dodržuje, nicméně: Jestli se všechna pracoviště nachází buď v okálech (místně zvaných „tesko domky“) nebo v polorozpadlém Bílém domě, pak tu dluh městské části jednoznačně je.

Praha 8 je zároveň zodpovědná za informování obyvatel, a to například za jakých okolností mají jaký nárok na jaké služby. V této oblasti vidím na osmičce značný dluh. Jedná se samozřejmě o obecný problém, na kterém se musí pracovat soustavně.

Hlavní věc ale je, že městská část má preventivně sociálním problémům předcházet, což je komplexní a komplikovaný úkol, který se zároveň týká všech ostatních odborů. Úřad má pořádat sociálně orientované diskuze s občany a u každého projektu je nutné zohlednit i otázku sociální. Například projekt výlučně luxusních bytů uprostřed sídliště musí být „no go“.

S tím se pojí i to, že by městská část měla podporovat komunitní aktivity a projekty, které přispívají k sociální soudržnosti. To může zahrnovat podporu dobrovolnických programů, organizaci vícero kulturních akcí nebo podporu vzniku a fungování občanských sdružení. V tomto máme zatím na osmičce obří dluh. Podtrženo sečteno. Důležité je, aby městská část Praha 8 vytvářela prostředí, které je otevřené a respektuje potřeby a rozmanitost obyvatel. A hlavně se myslelo na ty, kteří to potřebují.

Tento text vyšel v časopise Osmička v rubrice Fórum. Otázku s názvem “Jaká má být role městské části v oblasti sociálních služeb?” pokládala ODS.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články