Magistrát pronajme byty bohnické Boně, budou sloužit klientům chráněného bydlení

Magistrát pronajme byty bohnické Boně, budou sloužit klientům chráněného bydlení

Rada hlavního města Prahy rozhodla o pronájmu dvou městských bytů neziskové organizaci Bona která tyto byty poskytne svým klientům v režimu chráněného bydlení. Do rady tento návrh předložil pirátský radní pro bydlení a transparentnost Adam Zábranský.

Bona, stejně jako další neziskové organizace v Praze (Fokus, Eset Help, Baobab…) podporují lidi se zkušeností s duševním onemocněním ve spokojeném zvládání života a nalézání možností osobní realizace ve společnosti.

“Praha dlouhodobě podporuje organizace zabývající se prospěšnou činností, a to například prostřednictvím pronájmu městských bytů. Systém chráněného bydlení podporuji jako krok k deinstitucionalizaci péče o duševně nemocné občany a občanky, který jim dává možnost získat samostatnost a za podpory sociálních pracovníků stabilizovat jejich bytovou i psychickou situaci,“ uvádí pražský radní pro oblast bydlení a transparentnosti Adam Zábranský.

“Ideální je standardní bydlení v bytě s potřebnou mírou podpory. Neziskové organizace pracující s touto cílovou skupinou se snaží pružně reagovat na potřeby lidí s duševním onemocněním a prosazují moderní přístup v psychiatrické péči, tedy péči terénní a komunitní. Díky terénním zdravotně sociálním službám se mohou vrátit do komunity např. i lidé po dlouhé hospitalizaci v psychiatrické léčebně, kteří by tam jinak museli zůstat jen kvůli nedostatku vhodného bydlení s péčí. Tyto snahy jsou součástí realizované reformy psychiatrické péče v ČR. Bez zajištění bytů a spolupráce obcí by reformu nebylo možné realizovat,” vysvětluje naše specialistka na sociální oblast Magdalena Opletalová.

Činnosti organizace Bona na Praze 8 si velmi vážíme a i proto jsme loni podpořili udělení grantů MČP8 na projekty Bony “Chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním” a “Destigmatizace”.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články