Ďáblice zaslouží chránit. IPR vydal k připomínkování novou územní studii

Ďáblice zaslouží chránit. IPR vydal k připomínkování novou územní studii

Nová územní studie sídliště Ďáblice, kterou zpracoval Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), navrhuje budoucí rozvoj této lokality. Studie vznikla proto, aby se zabránilo nekoncepčním zásahům do území. Primárně se soustředí na ochranu sídliště a vytipovává možná místa pro doplnění a revitalizaci. Veřejnost se k dokumentu může vyjádřit až do 13. července 2022.

“Ďáblice jsou jedním z nejkrásnějších sídlišť nejen v Praze, ale i v celé Evropě. Hlavními důvody jsou třeba dobré dopravní spojení, dostatek zeleně i původní veřejná vybavenost. Nová územní studie má zabránit necitlivým zásahům do sídliště,” říká Martin Štěrba, kandidát Pirátů na starostu městské části Praha 8.

Dokument určuje požadavky pro případné záměry v území, a to nejen ty stavební, ale také jakékoliv zásahy ve veřejném prostoru. Studie byla zveřejněna ve středu 1. června a až do 13. července je připravena k připomínkování. Od pondělí 20. do pátku 24. června bude také možné pokládat dotazy a diskutovat v prezentačním kontejneru, který bude umístěn u stanice metra Ládví, 22. června se navíc bude konat komentovaná další vycházka po sídlišti. Po ukončení podávání připomínek bude následovat jejich vyhodnocení, na jehož základě bude návrh upraven. Výsledná podoba územní studie pak projde finálním schválením.

Sídliště Ďáblice má ochránit také nový metropolitní plán, který je ve fázi veřejného projednání. V tom stávajícím je totiž téměř celé sídliště zastavitelné, což znamená nulovou ochranu sídlištní zeleně a volného prostoru mezi domy. Principy ochrany sídlišť jsou zakotveny již v aktuální studii Ďáblic.

“Ze 145 hektarů tohoto unikátního sídliště je parkem ve volné zástavbě 55 hektarů plus nově stanovené nezastavitelné plochy čítají dalších 16 hektarů. Chráněno je také 23 hektarů veřejné vybavenosti. Studie uvažuje s možnou výstavbou především v okolí stanice metra,“ dodává náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

Veškeré další informace a termíny participačních aktivit jsou uvedeny také na stránkách IPR na www.iprpraha.cz/sidliste-dablice.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Zastupitelstvo Prahy 8 na návrh Pirátů odmítá demolici Včel v Ďáblicích a žádá CPI Reality, aby dodržovala platnou územní studii
13.09.2023

Zastupitelstvo Prahy 8 na návrh Pirátů odmítá demolici Včel v Ďáblicích a žádá CPI Reality, aby dodržovala platnou územní studii

Tohle usnesení bylo jednomyslné. Zastupitelstvo MČ Praha 8 na můj návrh přijalo usnesení, že městská část nesouhlasí s demolicí objektů okrskového centra občanské vybavenosti (tzv. Včel) v Tanvaldské ulici. Zapsaná územní studie sídliště Ďáblice deklaruje,...