Komise pro školství řešila cenu Eduarda Štorcha

Komise pro školství řešila cenu Eduarda Štorcha

Na dubnovém jednání komise pro školství se opět řešily zápisy do mateřských a základních škol a cena Eduarda Štorcha.

Zápisy do MŠ a ZŠ

Na úvod jednání informoval vedoucí odboru Petr Svoboda členy komise o stavu zápisů. V devíti základních školách: Na Slovance, Ústavní, Dolákova, Hovorčovická, Libčická, Mazurská, Na Šutce, Palmovka, Žernosecká je situace kapacitně příznivá a školy přijaly všechny přihlášené děti. Ve čtyřech školách Petra Strozziho, U Školské zahrady, Bohumila Hrabala a Burešova přijaly všechny spádové děti a kapacitu doplnili některými nespádovými. Problém s kapacitou tak opravdu nastává pouze v Karlíně na Lyčkovo náměstí (134 žádostí, 129 přijato po navýšení kapacit a 5 zpětvzetí) a na Glovackého (88 žádostí, 84 přijato a 4 v řešení).

Situace u MŠ vypadá na první pohled opět kriticky. Z poloviny MŠ zatím nejsou informace neboť nebylo uzavřeno správní řízení. Tam kde informace jsou, bylo podáno 2x více přihlášek než je míst. Bohužel díky neexistenci zápisového lístku - tj. povinnosti rodičů toto přijetí potvrdit do 14 dnů, je velmi pravděpodobné, že budou počty nepřijatých jako každým rokem klesat, tak jak budou rodiče postupně potvrzovat školku, do které jejich dítě v září nastoupí a uvolňovat místa jinde.

Cena Eduarda Štorcha za pedagogický přínos 2023

Na minulé komisi padlo rozhodnutí, že letošní rok se cena Eduarda Štorcha bude vyhlašovat v kategorii pedagogové mateřských škol. Na této komisi hledali členové shodu nad textací pravidel vyhlášení včetně doporučení, za jaké aktivity pedagoga MŠ nominovat.

Přidělení učitelského bytu

Komise posuzovala žádost o přidělení bytu pedagogickému pracovníkovi. Komise rovněž vyjádřila přání ohledně odejmutí této pravomoci a ponechání posuzování žádosti pouze na řediteli školy a komisi pro obecní byty, pokud bude zachována podmínka, že byt se přiděluje pedagogickému pracovníkovi po dobu trvání jeho pracovního poměru u zaměstnavatele - školy, zřizované MČ Praha 8.

Různé

V bodě různé pak byla komise informována místostarostou Fichtnerem o situaci a plánu řešení kapacity škol v Karlíně. Jednalo se vlastně o podobné informace, které zazněly už na zastupitelstvu - viz https://bitest.videostream.sk/praha8/archiv/20230517/index.html, které ale někteří nezastupitelé (a zastupitelé chybějící na zastupitelstvu) neměli.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články