Situace okolo centra metadonové substituce: Represe rozhodně nepomohou

Situace okolo centra metadonové substituce: Represe rozhodně nepomohou

Na posledním zasedání Komise pro bezpečnost a prevenci sociálněpatologických jevů se řešila problematická situace kolem Centra metadonové substituce. Toto centrum provozuje nezisková organizace Drop In a od roku 2013 je umístěno v areálu Nemocnice Na Bulovce. Tématu se za nás věnují Jan Kolátor a Markéta Čermáková.

Metadonová substituce, to znamená podávání léku metadonu pacientům závislým na opiátech při dodržování přísných pravidel, je jednou z ověřených metod snižujících společenskou a finanční zátěž, kterou potíže spojené s užíváním návykových látek obvykle přinášejí. Substituční léčba je určena pacientům, kteří v daném okamžiku nejsou schopni abstinovat. Cílem léčby je snížení dopadů jejich rizikového chování na minimum. Přesto se mohou objevit různé potíže – např. vyšší výskyt uživatelů – klientů centra či jejich doprovodu, vandalismus, nevhodné chování a další.

Nemocnice na Bulovce se pokouší tyto nežádoucí projevy eliminovat zvýšením ostrahy areálu. Její možnosti jsou však omezené. V Praze existují pouhá dvě taková centra, což ale neodpovídá počtu obyvatel - podle nás je jedním z možných řešení například otevření dalších substitučních center i v jiných částech Prahy. Došlo by tak k rozmělnění zátěže spočívající nyní převážně na Praze 8. Řešení je nutné hledat ve spolupráci s Drop Inem, Magistrátem HMP a dalšími zúčastněnými. Rozhodně nepomohou represe – omezení otevírací doby, či jiné – jak ukazují i zkušenosti ze zahraničí.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články