Karlín má nové veřejné osvětlení. Přibyla i enviromentální stanice

Karlín má nové veřejné osvětlení. Přibyla i enviromentální stanice

Městská společnost Technologie hlavního města Prahy pokračuje v Karlíně s modernizaci veřejného osvětlení. Karlínské náměstí a přilehlé ulice dostaly v průběhu letošního léta 59 nových stožárů veřejného osvětlení (VO), 91 LED svítidel a kompletní chytrý rozvaděč VO - zapínací místo.

Projekt navazuje na pilotní testování LED svítidel vybavených senzory, který v oblasti Karlínského náměstí realizovala městská společnost Operátor ICT v letech 2018-2020. Svítidla z původního projektu byla, již v rámci produkčního nasazení, přestěhována do jiných částí Prahy.

“Nyní dokážeme přizpůsobit hladinu osvětlení v oblasti a dosáhnout při tom finančních úspor za elektrickou energii. Město díky tomu ušetří na svícení a obyvatelé okolních domů zase ocení snížení světelného smogu,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast majetku Jan Chabr.

Dnes je harmonogram svícení nastaven tak, že v době nočního klidu dochází ke snížení intenzity osvětlení, díky vzdáleným informacím o aktuálním stavu svítidel město ušetří také na údržbě. Nový projekt je zaměřen na komunikaci a regulaci jednotlivých svítidel.

“Díky tomu může náš dispečink v reálném čase regulovat provozní parametry a v rozšířené míře vidí i stav jednotlivých svítidel a případné poruchy,“ vysvětlil předseda představenstva THMP Tomáš Jílek.

Technologie umožňuje i dálkové vypnutí a zapnutí světel, řízení jejich intenzity nebo nastavení minutového kalendáře umožňujícího plynule měnit jejich jas. Na základě vyhodnocení předchozího pilotního projektu byla v Karlíně také instalována nová meteorologická a environmentální stanice. Ta měří parametry venkovního prostředí ve vybrané oblasti. Má deset nezávislých senzorů a umí měřit například kvalitu ovzduší, teplotu, atmosférický tlak nebo prachové částice. Data ze stanice budou přístupná v rámci městské datové platformy Golemio a díky tomu i široké veřejnosti.

Karlínský projekt byl dokončen na konci prázdnin, v září ale ještě jednotlivé stožáry dostávaly nové nátěry.

Jedná se o tiskovou zprávu, kterou vydal Magistrát hl. města Prahy dne 29. 10. 2020

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články