Je třeba najít řešení pro častou hudební produkci na Karlínském náměstí

Je třeba najít řešení pro častou hudební produkci na Karlínském náměstí

S paní radní Solomonovou, která má v radě městské části na starosti kulturu, a s panem tajemníkem komise pro kulturu Slabým jsme nedávno rozebírali problémy a budoucnost častých akcí s hudební produkcí na Karlínském náměstí. Uznali, že se na tento problém nezaměřili a neuvědomili si, že frekvence akcí na tomto místě je opravdu častá. Shodli jsme se, že město musí žít – nejde o to docílit zákazu akcí na Karlínském náměstí, ale nějakého usměrnění a redukce.

Slíbili, že se sejdou s provozovateli a produkcemi, kteří za jednotlivými akcemi stojí, aby zkusili najít nějaké řešení. Tedy především, zda je vždy potřeba hlasitý hudební doprovod. Bohužel ale vůbec nepřistoupili na diskuzi o dalších místech, mezi kterými by se dalo střídat, aby nebylo tolik vytěžované právě náměstí v Karlíně.

Zároveň jsem doufala v to, že se kulturní komise sejde do prázdnin a budeme schopni vydat nějaké prohlášení k problému za komisi. Ta se ovšem evidentně sejde až v září.

Proto vás prosím, zkuste během léta porovnávat situaci – zda se během léta hluk akcí snížil či změnu nepociťujete. Budu ráda, když pak napíšete mně nebo na Piráti Praha 8, abych měla v ruce podklady pro diskuzi na komisi či případnou interpelaci na zastupitelstvu po prázdninách v případě přetrvávajícího problému.

Já jsem rozhodně fanoušek cesty, kdy městská část zkusí najít řešení společně s provozovateli. Stejnou cestou jde a nejspíše i dále půjde třeba pražský magistrát. My občané si ale musíme pohlídat, že se tak opravdu děje.

Karolína Gattermayerová

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články